Vodskov

Mødested for krigsveteraner i Aalborg

Danmarks første center for hjemvendte soldater skal ligge i Aalborg.

Foto Lars Pauli

Foto Lars Pauli

Danmarks første døgnåbne center for soldater og andet personel, der har gjort tjeneste i udlandet, skal ligge i Aalborg.Det er udgangspunktet for en arbejdsgruppe, der i et halvt år har arbejdet med planerne efter inspiration fra udlandet, hvor den slags veterancentre har været kendt længe.LedesDer føres forhandlinger med Aalborg Kommune om at finde egnede lokaler, og sideløbende søges der midler fra fonde til at indrette bygningerne, når placeringen er på plads. Blandt andet skal centeret indrettes til kørestolsbrugere, ligesom der skal være mulighed for overnatning både for veteraner og deres familier.- Reelt kender vi ikke behovet for sådan et center. Men erfaringerne fra udlandet og de tilkendegivelser, der også er kommet herhjemme, antyder, at behovet er der, siger Aksel C. Nielsen, Vodskov, der er med i arbejdsgruppen. Tre på landsplanPå landsplan er hensigten at indrette tre veterancentre; udover Aalborg skal de ligge i København og i trekantområdet. Forsvarsministeriet har lovet økonomisk støtte til driften.Aalborg Veteran Center bliver en selvejende institution, der skal drives på frivillig basis. Derfor indkalder arbejdsgruppen til stiftende møde på Aalborg Kaserner tirsdag 16. marts.Arbejdsgruppen håber, at centeret kan åbne umiddelbart efter sommerferien.