EMNER

Mødrehjælp åbner i Aalborg

Der er et enormt behov for hjælp til enlige forsørgere, påpeger bestyrelsesformand Jørgen Lauritzen

AALBORG:Enlige forsørgere skal have hjælp til at klare deres økonomiske og sociale problemer, og der skal gøres et forebyggende arbejde for at forhindre kriser i forbindelse med opløsning af familier og tvangsfjernelser. Det er nogle af argumenterne for at etablere en afdeling af Mødrehjælpen i Aalborg. Initiativtagere har med formand, jurist Jørgen Lauritzen, Skørping, i spidsen dannet en bestyrelse, der er påbegyndt arbejdet med at finde et sted at være i Aalborg og få dannet en støtteforening, der blandt andet skal sørge for at rejse midler til Mødrehjælpen. - Der er et enormt behov for rådgivning i Aalborg, siger Jørgen Lauritzen, der var chef for ægteskabs- og skilsmisserådgivningen, som måtte lukke sidste år på grund af offentlige besparelser. - Jeg er ikke i tvivl om, at Aalborg Kommune gør et stort arbejde. Men mange er tilbageholdende med at gå til kommunen med deres problemer, og kommunen må visitere blandt de personer, der har brug for hjælp, tilføjer Jørgen Lauritzen. Det vil typiske være enlige forsørgere, der kan få rådgivning i Mødrehjælpen. Professionelle rådgivere skal hjælpe folk til at tackle hverdagen, være med til at løse sociale og økonomiske problemer, samlivsproblemer og problemer med børnene. Hvis enlige forsørgere ikke får den nødvendige hjælp, resulterer det ofte i flere skilsmisser, tvangsfjernelser og stridigheder om retten til samvær med børnene, forklarer Jørgen Lauritzen, som dermed slår fast, at Mødrehjælpens opgave i høj grad består i at forhindre problemerne i at vokse sig større. Behov for frivillige I dag er Mødrehjælpen kendt fra København, Odense og Århus, men i Danmarks fjerdestørste by har der altså ikke været en Mødrehjælp siden begyndelsen af 80’erne. I 1982 var Jørgen Lauritzen ansat på en afdeling af Mødrehjælpen, men den lukkede efter et års tid på grund af samarbejdsproblemer med hovedafdelingen i København, hvor Hanne Reintoft trak i trådene. Initiativtagerne til den ”nye” Mødrehjælp” vil i begyndelsen af næste år indkalde til et stormøde, hvor alle interesserede kan høre om planerne. Formålet er ikke mindst at få dannet en støtteforening, for der er behov for et stort antal frivillige, som for eksempel skal indsamle penge til Mødrehjælpen og stå for andre praktiske opgaver. - Jeg tror, at mange af de frivillige, der var med tidligere, er parate til at gøre en indsats igen. Vi skal helst have dannet en meget stor støtteforening, og selv om vi ikke har offentliggjort vores planer endnu, har vi fået mange henvendelser fra interesserede, fortæller bestryrelsesformanden. Jørgen Lauritzen forklarer, at det er professionelle folk, der skal stå for rådgivningen af de mennesker, der har brug for hjælp. Det kræver betydelige midler til løn, og Jørgen Lauritzen håber på et godt samarbejde med Aalborg Kommune samt støtte fra fonde. - Det er meget almindeligt, at kommuner stiller lokaler til rådighed for Mødrehjælpen, siger Jørgen Lauritzen, der ikke har glemt, at Aalborgs nuværende borgmester, Henning G. Jensen (S), var meget positivt indstillet over for Mødrehjælpens arbejde, da han var socialrådmand i begyndelsen af 80’erne. I første omgang har bestyrelsen søgt om støtte fra den såkaldte §115-pulje til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune, men initiativtagerne håber altså også på et økonomisk tilskud til driften af Mødrehjælpen.