EMNER

Mødtes efter 60 år

Tidligere elever fra Sterup Skole med samme opstilling som på det gamle skolebillede, der var optakt til sammenkomsten. (Navnene fra skoleprotokollen er anvendt). Bagest fra venstre: Lissy Sørensen, Jytte Vittrup, Inga Bak Jensen, Bodil Bæk, Erna Andreasen. Midterst fra venstre: Birthe Andersen, Minna Eriksen, Bodil Christensen, Frida Pedersen, Chr. Christensen. Forrest fra venstre: Jørn Nørgaard, Knud Eriksen, Poul Jørgensen, Poul Risager, Arne Abildgaard. Privatfoto

Tidligere elever fra Sterup Skole med samme opstilling som på det gamle skolebillede, der var optakt til sammenkomsten. (Navnene fra skoleprotokollen er anvendt). Bagest fra venstre: Lissy Sørensen, Jytte Vittrup, Inga Bak Jensen, Bodil Bæk, Erna Andreasen. Midterst fra venstre: Birthe Andersen, Minna Eriksen, Bodil Christensen, Frida Pedersen, Chr. Christensen. Forrest fra venstre: Jørn Nørgaard, Knud Eriksen, Poul Jørgensen, Poul Risager, Arne Abildgaard. Privatfoto

STERUP:Med udgangspunkt i et skolebillede fra 1948 fik Inga Bak Franksen, i Sæby lyst til at forsøge at samle sine tidligere skolekammerater fra Sterup Skole. Da tiden går så langt tilbage, at eleverne ikke var årgangsdelte i landsbyskolerne, drejede det sig om to årgange, men et stort forarbejde fra Inga Bak Franksens side gjorde, at 14 ud af 17 mulige gamle elever forleden kunne mødes. Yngste årgang var indskrevet i skolen i 1948, så det var hele 60 år siden, de lærte hinanden at kende. Efter endt skolegang er der kun få af dem, der har set hinanden. Ved skolegangens begyndelse blev de to årgange undervist af lærer Svendsen og lærerinde frøken Nielsen, der begge var ældre lærere, og som kort tid efter gik på pension. I stedet kom en ung lærer, Harald Thomsen. I lærerindeembedet var der i flere år skiftende vikarer, for det meste seminarieelever, der var ude i tre måneders praktik med løn. En af ”drengene”, Knud Eriksen, husker det som et frisk pust og en fornyelse i undervisningen. Sammenkomsten indledtes med frokost på Jerslev Kro. Da der først kom styr på de noget forandrede ansigter, gik snakken livligt om skoletidens muntre oplevelser og de forskellige udflugter til bl.a. Ry og København. Ikke mindst en tur til Læsø, som var lærer Thomsens hjemstavn, blev mindet med glæde. Efter frokosten besøgte deltagerne det lokalhistoriske arkiv i Jerslev, hvor næsten alt tilgængeligt materiale fra Sterup var lagt frem. Dette gav anledning til yderligere en god snak om personer og begivenheder på egnen og mange glemte episoder dukkede op. Efter besøget på arkivet blev turen lagt om ad kirkegården, hvilket også fremkaldte mange minder. Dagen afsluttedes med en tur til Sterup, hvor en byvandring sluttede hos købmand Ejnar Nielsen, der for øvrigt også var købmand i byen, da gæsterne begyndte deres skolegang for 60 år siden. – Dagens snak og begivenheder gav mange indtryk og tanker, som skal bearbejdes i de kommende dage, siger Knud Eriksen. – Det var en god dag, der nok kan tåle en gentagelse, slutter han. Enkelte af de tidligere elever er stadig bosat i sognet, mens resten er spredt ud over landet. En enkelt kom endog helt fra USA. ruk