Høgholt

Mølledammen blev overflødig

HØRMESTED:Navnet Frederik Christian Ferdinand Tutein et tæt knyttet til hovedgården Høgholt, og hans liv der er på en karsk og ubarmhjertig måde skildret i Gustav Wieds bog "Fædrene æder druer". Tutein, der i bogen kaldes Niels Uldahl-Ege, fremstilles som en udsvævende herre med hang til spil, hor og drikkeri. Gustav Wied boede i begyndelsen af 1890'erne på Høgholt, hvor han var kæreste med datteren Alice Tutein, og han har sikkert fra hovedfløjens vinduer kunnet se en mølledam, der efterhånden begyndte at gro til. For Tutein var også en mand, der forandrede og restaurerede den gamle hovedgård og dens omgivelser. Han købte Høgholt i 1865 og tolv år senere også den vandmølle, som fik vand fra mølledammen. Vandmøllen blev nogle år efter nedlagt, og efterhånden forsvandt det klare vandspejl, da sluseværket blev overflødigt. Dermed mistede Høgholt også meget af den skønhed, der er gengivet på flere tegninger fra 1858 og senere. I dag ligger den tidligere mølledam som et stort tilgroet område foran Høgholt, men en ny møllesø kan være med til gengive stedet noget af fortidens skønhed.