Lokalpolitik

Mølleejer bag nyt opholdssted for unge med problemer

SÆBY/PRÆSTBRO:Mølleejer Jan Christiansen, Præstbro, vil åbne et opholdssted for børn og unge i alderen 14 til 25 år, som for eksempel har problemer med kriminalitet eller har et begyndende misbrug af narko eller spiritus. Der vil maksimalt blive tale om ni unge. Ejendommen Vester Romvej 20, Præstbro, bliver ramme om det nye projekt, og i bestyrelsen i den selvejende institution sidder - foruden Jan Christiansen - også byrådsmedlem Flemming Sten (C), advokat Anker Laden samt afdelingsdirektør Lars A. Hansen, psyk. overlæge Kaj Rosenberg, pædagog/psych.Art Brian Thompson og skibsreder/direktør Kristian Hjelm Kristensen. Sæby Kommune har sendt sagen ud i offentlig høring i fire uger, og her er der mulighed for at klage over tilladelsen til at opføre et socialpædagogisk opholdssted ved Præstbro. I øjeblikket venter initiativtagerne på, at Nordjyllands amt også giver en tilladelse. De unge skal bo på opholdsstedet sammen med en række pædagoger, og der vil blive tale om heldagsundervisning i for eksempel i forskellige værksteder. Det nye opholdssted vil sætte den enkelte elev i centrum og tage udgangspunkt i elevens faglige niveau. Desuden er det vigtigt, at eleven bliver præsenteret for en rigdom af muligheder, når det handler om at opnå viden og lærdom, og pædagogene vil følge eleverne til "dørs" med praktikophold, lærepladser eller skoleophold. Målet er, at få beboerne på Vester Romvej 20 sluset ud i et godt liv uden for institutionen. Krav Ifølge opholdsstedets værdier bliver der taget udgangspunkt i en grundtese om, at mennesket har en postitiv kerne, der er konstruktiv, social målrettet og aktiv. Samtidig er der en tro på, at der ikke findes nogen håbløse tilfælde og at alle har ret til at blive hørt. De unge vil blive stillet overfor en masse krav såsom tøjvask, oprydning og et ordentflig sprogbrug. Men personalet er samtidig klar med omsorg, varme og tryghed og en opførsel over for de unge, der bygger på respekt. Da opholdsstedet har under 10 beborere, skal sagen i første omgang ikke behandles politisk. Efter projektet på Vester Romvej har været ude i offentlig høring, skal lokalpolitikerne i Sæby Kommune dog se nærmere på sagen.