Møllegård som oplevelsescenter

Der er store planer med Dorf Møllegaard.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

På Dorf Møllegård skal der fortsat bages af melet fra møllen. Arkivfoto: Henrik Louis

Dorf Mølle og Dorf Møllegård skal være et oplevelsescenter af format. Det er en plan, der arbejdes med. Men det kræver, at der skaffes mange penge. - Tiden er løbet fra almindelige museer. Turister vil have oplevelser, siger Ove Thomsen, der er med i styregruppen, der arbejder på højtryk med planerne. Vandmøllen blev benyttet frem til slutningen af 1960'erne. Vindmøllen, der er på gården, har været i drift indtil for godt et år siden. Møllevingerne er pillet af Dorf Mølle, for at blive repareret. De skal renoveres. Ove Thomsen siger, at det er noget af det første, der skal ske. Denne renovering koster knapt én mio. kr. Brønderslev Kommune ejer møllen, som den tidligere Dronninglund Kommune overtog. I dag arbejdes der på, at museet kan overtage møllen fra kommunen. Der samarbejdes med foreningen Rødder og Vinger, der har medlemmer i hele landsdelen. - Rødder og Vinger har planer om mange aktiviteter - både på museet, i skoven og i møllesøen. Også jagtmuseet skal udvides. Måske inddrages en længe mere på gården. - Faktisk findes der kun yderligere ét jagtmuseum i Danmark, så her er muligheder. Her er der også mulighed for at skabe aktiviteter. F.eks. så folk kan se dyr blive flået og eventuelt tilberedt. Og børn skal kunne skyde med bue og pil. Siden 1996 har Dorf Møllegård været museum. Brønderslev Kommune er af Museumsrådet blevet opfordret til at søge samarbejde med andre museer. - Her er Frederikshavn kommune nok den mest nærliggende samarbejdspartner, mener Ove Thomsen. Der lægges op til et samarbejde med Frederikshavn Kommune. - Try Museum og Dorf Mølle passer godt ind i museerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby, siger Ove Thomsen. Der er også kigget mod Aalborg og Hjørring Kommuner, men i Try mener man, at det bedste samarbejde kan realiseres med Frederikshavn. I dag betaler Brønderslev Kommune 30 kr. pr. borger. Men hvis Brønderslev Kommune skal matche Frederikshavn, skal der betales næsten tre gange så meget - nemlig 80 kr. pr. borger. Museumsfolkene stiler højt. - Vi kommer nok ikke helt på højde med Hjerl Hede, siger Ove Thomsen med et smil. Kan vi nå 100.000 besøgende, er det meget godt. I dag er der bagedag, syltedag med mere. Men levendegørelsen skal have et omfang, der er mange gange de aktiviteter, der findes i dag. I alt er der 7,5 hektar til Dorf Møllegård. Heraf er en del skov og sø. Gården er fredet, så alle ændringer skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. På spørgsmålet om beløbets størrelse, siger Ove Thomsen, at man kommer langt med 50 mio. kr. Det er planen at søge 80 fonde. - Får vi penge fra seks fonde, er det godt, siger Ove Thomsen. I styregruppen sidder foruden Ove Thomsen, Mogens Gregersen, Birgit Sørensen, formand for Try Museum samt Trine Nielsen, leder af Try Museum.