EMNER

Møllegården mangler dygtige folk

SørenBirk Nielsen vil fremtidssikre sit landbrug ved at gå over til svinedrift. Arkivfoto

SørenBirk Nielsen vil fremtidssikre sit landbrug ved at gå over til svinedrift. Arkivfoto

MOU:Mangel på kvalificeret arbejdskraft er årsagen til, at landmand Søren Birk Nielsen vil omlægge sit landbrug fra kvægdrift til svinedrift. - Jeg kan ikke fastholde folk med de rette kvalifikationer, selv om lønnen er god. Især arbejdstiderne er et problem, fordi man skal tidligt op at malke hver dag. De gode folk finder andet arbejde, hvor de har fri i weekenderne, siger landmanden. Med sine egne ord vil han nu fremtidssikre sin produktion, og derfor skifter han til svin og er allerede begyndt at tømme staldene for dyr. Mælkekvoten er allerede solgt og udløber 1. april, og i øjeblikket er der kun 130 ungdyr tilbage. Når ugen er omme, er antallet af køer nede på 65. Indehaveren af Møllegården er godt klar over, at der kan gå et stykke tid, før han kan få gang i sin svineproduktion med op til 8300 slagtesvin om året. For det første skal staldene bygges om for små fire millioner kroner, og nok så vigtigt skal miljøgodkendelsen i hus. Hvis naboerne protesterer til Naturklagenævnet får det opsættende virkning, og det kan forsinke projektet på ubestemt tid. - Jeg kan klare i en overgangsfase ikke at have nogen dyr, og jeg fortsætter jo med markdriften. Men selvfølgelig bliver EU-tilskuddet reduceret, når jeg ikke har dyr, siger SørenBirk Nielsen som i små 30 år har haft køer på Møllegården. Han regner dog helt sikkert med, at myndighederne siger god for omlægningen, og han lægger heller ikke skjul på, at det hen ad vejen vil blive nødvendigt at udvide produktionen. - Sådan er det jo med alle virksomheder. De arbejder hele tiden på at øge deres andel af markedet, siger SørenBirk Nielsen, som erkender, at han i givet fald skal af med endnu mere gylle. - Men det må vi tage til den tid, siger han med henvisning til den borgerprotest som allerede har rejst sig mod hans planer.