Møllehøjden er det store klagepunkt

17 indsigelser fremhæver alle en møllehøjde på 136 meter som et væsentligt problem.

Tilsted 22. marts 2007 22:07

17 indsigelser - ingen af dem formuleret som egentlige underskriftsindsamlinger. Det var status, da teknisk forvaltning torsdag gjorde op, hvor mange borgere, der har benyttet sig af muligheden til at komme med indsigelser mod et forslag til lokalplan der skal gøre det muligt at rejse tre 136 meter høje vindmøller nogle hundrede meter sydvest for Tilsted. - Lige her er det et helt gennemgående træk, at indsigelserne giver udtryk for, at en møllehøjde på 136 meter er over det acceptable, siger arkitekt Lise Degn. Ud over højden beskæftiger indsigelserne sig med risikoen for påvirkninger med støj, skyggevirkninger og lyskast fra møllerne, betænkeligheder, som også kommer til udtryk i indsigelser mod opstilling af mindre møller. Hver enkelt af de 17 indsigelser skal nu gennemgås, og Lise Degn forventer, at Thisted Byråd kan tage stilling til lokalplanforslaget på mødet enten i april eller i maj. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...