Lokalpolitik

Møllehus-lejer i klemme

Kommunen tørrer sit moralske ansvar af på privat firma

FREDERIKSHAVN:I år er det ni år siden, byrådet første gang diskuterede om ikke det ville være en god ide at sælge Møllehuset. Meningerne var delte, men mange satsede det tunge skyts og proklamerede, at det ville være en enestående mulighed for endeligt at få den gamle skovrestaurant renoveret. Indtil da var restaureringerne gang på gang strandet på, at de kommunale penge skulle bruges til andre projekter - skoler, veje, ældre for blot at nævne nogle af elementerne fra den politiske debat. I de ni år, der er gået siden, har restauratør Anton Hansen, Møllehuset, levet i uvished om fremtiden uden at kunne planlægge med den horisont en restauratør har behov for. Konsekvensen af salgs-snakken har været tyndere ordrebøger, fordi selskaberne ikke har turdet binde an med lokaler, som måske ville blive solgt. Det på trods af, at der er tale om et kommunalt erhvervslejemål, som man ikke bare kan løbe fra. Det har kommunen vidst lige siden kommunens egen advokat vurderede et salg i forhold til Anton Hansens erhvervsbeskyttelse. Dengang pointerede advokaten overfor kommunen, at det kunne komme til at koste skatteyderne 2,5 millioner kroner, at købe Anton Hansen ud af lejemålet. Siden har Frederikshavn Kommune placeret Møllehusets ejendomme i et selskab sammen med Nordjyske Bank, Roblon, Trigon og Knud Uggerhøj A/S. Opgaven for selskabet er at ombygge og renovere Møllehuset. Men knasten er stadig den erhvervsbeskyttelse Anton Hansen nyder efter 25 år i de kommunale bygninger. Og den er man ikke kommet overens om endnu. For 14 dage siden kunne direktøren i det ny selskab bag Møllehuset, direktør Karl Ehlern, Trigon, meddele, at renoveringen blev skudt i hvert fald så langt frem, at Møllerevyen kunne afvikles i de vante omgivelser også i 2004. Den endelige beslutning om igangsætningen af renoveringen træffes først senere på året. Og det vil føje endnu flere år til den usikre horisont, der har præget Anton Hansens tilværelse siden 1995. I en samtale med Nordjyske i midten af januar understregede Karl Ehlern. at man med udskydelsen ville give Anton Hansen yderligere betænkningstid til at træffe en endelig beslutning for sin medleven i et fremtidigt Møllehus. - Men anspartsselskabet kender mine ønsker. De er fremsendt til selskabet forlængst, siger Anton Hansen, som dermed sender ansvaret for den langsommelige sagsbehandling tilbage til selskabet og kommunen. Og han har svært ved at undtrykke den tanke, at det bare er et forsøg på at tvinge ham ud af lokalerne - trods erhvervsbeskyttelsen - for en klatskilling. Anton Hansen fik første gang forelagt et byggeprojekt til 9-10 millioner kroner i december 2002. Ombygningen til den pris vil kræve en årlig leje på 600.000 kroner. Det er fire gange så meget, som Anton Hansen betaler i dag. Han afviste projektet udfra den vurdering, at det ikke indeholdt nogen bæredygtighed - uanset hvem, der var driftsherre. Men da Møllehusets fremtid ligger Anton Hansen meget på sinde, vil han ikke stå i vejen for eventuelle andre interessenter, som har lyst til at udfordre en sådan husleje. Derfor foreslog han i et brev til anspartsselskabet i august 2003 en forligsmæssig løsning. Kommunens egen advokat vurderede, at det ville kunne koste kommunen op til 2,5 millioner kroner at komme ud af lejemålet. Anton Hansen foreslog 2 millioner kroner i sit oplæg til en forligsmæssig løsning. Kort før jul sendte selskabet et svar til Anton Hansens advokat, der er på juleferie. Brevet indeholder et tilbud, som Anton Hansen skulle tage imod inden 30 december. Anton Hansen modtog brevet 7. januar. Men tidsfristen var ligegyldig. - Udspillet var så lavt, at jeg kunne konstatere, at der ikke var vilje til dialog, siger Anton Hansen Og tilbage kan Anton Hansen sidde med sympatien for de 25 år, han har drevet et rigtigt forsamlingshus og restaurant i Møllehusdalen. Det forsamlingshus, som byrådsmedlemmerne vægtede så højt under salgsdebatten - og som gjorde, at kommunen ikke bare ville sælge, men være aktiv medspiller i et konsortium for renovering af Møllehuset. - Jeg kan ikke opfatte det på anden måde end, at kommunen nu tørrer sit moralske ansvar af på et firma, som kommunen er anpartshaver i, siger Anton Hansen, der stadig håber på, at anspartsselskabet vil tage mod invitationen til dialog.