Møllehuset ombygges for millioner

Det folkelige mødested ved Bangsbo Å skal genopføres i samme stil som indtil begyndelsen af forrige århundrede

FREDERIKSHAVN:Arkitekterne Jørgen og Lasse Andersen har kigget i historiebøgerne og studeret gamle fotografier, inden de slog stregerne til restaureringen af Møllehuset. Frederikshavnernes folkelige mødested ved Bangsbo Å og Bangsboskoven skal renoveres for syv-otte millioner kroner. Tanken er at føre stedet tilbage til noget, der ligner Møllehuset, som det så ud, indtil en brand i begyndelsen af 1900-tallet ødelagde den gamle pavillon. Det gamle bindingsværkshus renoveres med nye trægulve og isolering med mere, men huset vil fremstå, som vi kender det i dag med de samme stuer og gamle malerier på væggene. Bindingsværkshuset er i dag bygget sammen med den store sal, der bliver jævnet med jorden. I stedet opføres en pavillion-agtig bygning, som forbindes med det gamle Møllehus med et stort glasparti, så det gamle bindingsværk vil kunne ses hele vejen rundt. I pavillonen bliver der tre sale - som i dag - og desuden bliver der en større å-stue i det nye glasparti. Alt i alt bliver der plads til ca. et halvt hundrede flere gæster end i dag. Købt i 1884 Møllehuset, eller Bangsbo Mølle, som det hed, var oprindeligt ejet af Bangsbo. Selve møllen var opført af bindingsværk og taget dækket med strå. Møllen solgtes i 1884 til kommunen og var i kommunens eje, indtil august i fjor, hvor Møllehuset blev solgt til et aktieselskab med kommunen som en af fem investorer. Frederikshavn Kommunes indskud svarer til ejendomsværdien. De øvrige investorer er Knud Uggerhøj A/S, Trigon A/S, Roblon A/S samt Nordjyske Bank. Knud Uggerhøj er formand for bestyrelsen og Karl Ehlern, Trigon, er direktør i selskabet. Højere husleje Tidsplanen for renoveringen afhænger af, om det kan lade sig gøre at lave en aftale med den nuværende forpagter Anton Hansen. Forpagteren af Møllehuset må imødese en højere husleje efter en renovering til syv-otte millioner kroner. - Det bedste vil være, hvis vi kunne tale os til rette om en ordning. Renoveringen skal ske senest to år efter overtagelsen, og vi har givet de nødvendige varsler til forpagteren, men kan vi ikke blive enige om en ny aftale, har han ret til at blive halvandet år endnu, og vi kan ikke påbegynde ombygningen så længe, siger Karl Ehlern. Det har ikke været mulig at træffe Anton Hansen for en kommentar.