Arentsminde

Møllelaug vil sælge

ARENTSMINDE: Røgild Møllelaug I/S har holdt generalforsamling på Arentsminde Kro og Cafeteria, hvor salg af møllen var et væsentligt punkt på dagsordenen. Et salg kan være interessant, da afregningspriserne for strømmen inden for de sidste par år er faldet fra 60 øre til knap 30 øre pr. kWh. Samtidig har der været et par gode tilbud fra interesserede investorer. 28 af møllelaugets 48 interessenter deltog i generalforsamlingen. Ved en vejledende afstemning om et eventuelt salg af møllen var der 26 stemmer for og 2 imod. Ifølge vedtægterne var det ikke nok til at beslutte salget. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at sondere markedet og derefter indkalde til ekstra generalforsamling med kort varsel samt at bede samtlige interessenter om at tage stilling til salg af møllen. Formand Ejvind Christiansen fortæller, at møllen på trods af de lave afregningspriser rent økonomisk kører udmærket og har sikret interessenterne en pæn forrentning af den investerede kapital. Strømmen fra møllen sælges igennem distributionsselskabet som grøn energi til Holland. Møllelaugets bestyrelse modtog genvalg, og Ejvind Christiansen fortsætter som formand. jd