Møllemel til sidst

Havnø Mølle drejet med håndkraft

HAVNØ:Den tunge kværn kom først i omdrejninger fem minutter før, at Havnø Mølle og Hadsund Egns Museum lukkede sæsonen i lørdags. Møllen, der ellers lige nu en væsentlig brik i et politisk spil om museets fortsatte eksistens, skulle have malet mel hele dagen som en festlig afslutning på en rigtig god sæson. Næsten 1000 har kigget indenfor, når der fire timer hver onsdag hele sommeren har været åbent for publikum. Men vinden - eller rettere manglen på sammen - drillede i går. Først var der slet ingenting, men senere på dagen fik møllevennerne med håndkraft drejet vingerne op mod vinden - der i øvrigt også drejede hele vejen rundt - og hentet så megen vind i sejlene, at møllevingerne i det mindste kunne dreje rundt. Det var imidlertid ikke tilstrækkeligt til at drive den tunge kværn, men gav dog de mange gæster et fint billede af en levende museumsgenstand, der stadig kan være til nytte. Først fem minutter i lukketid, da der havde været over 150 besøgende - det næststørste for en enkelt dag i år - blæste der endelig så passende en frisk vind, at museumsinspektør Lise Andersen turde hælde en sæk med 50 kg. korn i kværnen. - Det, vi ikke fik solgt, tager vi med og sælger i Kulturnatten. At dømme efter interessen, bliver det ikke svært at komme af med, forsikrer Lise Andersen. Og ellers maler møllen mel igen den tredje søndag i juni til næste år. - Og det gør vi uanset, om der i Hadsund Byråd er vilje til fortsat at lade Hadsund Egns Museum bestå, for møllen er fredet og det er en museumsgenstand, man ikke uden videre kan lægge i magasin, lyder det fra Dorthe Wallin fra møllelauget. Helt symbolsk for de frivilliges arbejde for mølle og museum, lagde hun sammen med en af de øvrige møllevenner, Lene Christensen, rå muskelkraft til, da møllen skulle drejes op mod den vind, der næsten ikke var der. De har svært ved at forstå, hvis politikerne ikke kan finde de 215.000 kr., som der skal til i årligt driftstilskud for at drive vingerne rundt på et stykke værdifuldt, lokalt kulturhistorie. - Set i sammenhæng med, at der i det kommunale budget er ønsker om nye ting for 11 mio. kr, så er det helt utroligt, at det skulle være et problem at finde 215.000 kr, supplerer Lise Andersen. I dagens løb fik hun og møllevennerne mange tilkendegivelser på, at mølle og museum skal bestå. Museumsforeningen fik 10 nye medlemmer, og antallet af støtteunderskrifter for museet er nu oppe på omkring 1000.