Sindal

Møllen skal male en kvart mio. kroner

30. september holdes orienteringts- og debatmøde i et forsøg på at gøre mællen gældfri

SINDAL:Ordet folkeeje smager måske lidt af en svunden, kommunstisk tid, men det er dog ikke desto mindre en hjørnesten i forsøget på at skaffe den kapial, der kan redde Sindal Mølle. Mølle-bestyrelsen har netop holdt et møde med møllens overlevelse som eneste punkt på dagsordenen, og på møde blev der givet en klar tilkendegivelse af, at man er villige til at yde en kraftig indsats for at få møllen gjort gældfri. I kroner og øre betyder det, at man inden næste år skal have rejst en kvart million kroner, hvis ikke møllen skal sættes til salg. Aktier Sløret er endnu ikke løftet fuldstændig fra mølle-bestyrelsens side, når det gælder offentliggørelsen af de tiltag, som skal skabe så meget fokus på møllen, så man kan få rejst pengene og efterfølgende kan komme igang med et konkret projekt på mølle-området. Dog fremgår af en dugfrisk folder, hvordan finansieringsformen tænkes: "Der tænkes udstedt 1000 stk. aktier/beviser á 250 kroner, for at møllen, som et af byens vartegn, kan komme videre", hedder det. Altså er strategien at få afsat aktierne i forbindelse med en række fremstød, som er ved blive planlagt i de kommende måneder. Samtidig indkaldes der til et orienterings- og debatmøde i den gamle Falck-station ved møllen tirsdag aften 30. september. Her kan man i øvrigt også give tilsagn om eventuel køb af aktie, men dog påpeges det, at et sådant, aftalt køb afblæses i tilfælde, at alle bestræbelser mislykkedes så møllen må sælges. Q8-grunden En anden betingelse, udover at møllebestyrelsen skal rejse 250.000 kroner, som knytter sig til Sindal Kommunes tilskud på en kvart million kroner er, at kommunen frit kan disponere over den gamle Q8-grund ved møllen, dog vil kommunen give mølle-bestyrelsen en forhåndsorientering i forbindelse med et salg. Selv om der tidligere har været bud på grunden, er det ikke lykkes at indgå aftaler af forskellige årsager.