Mølleplaner er blæst helt ud af banen

Vindenergi 1. marts 2007 05:00

To sager om vindmøller skal starte helt forfra efter kommunalreformen THY: Selv om det forberedende planarbejde for to vindmølleprojekter i Thy, det ene ved Hjardemål, det andet ved Sperring Sø, allerede er gennemført i det daværende Viborg Amt, skal planarbejdet tilsyneladende gå om fra bunden. Det siger Ole Westergaard (V), formand for kommunens udvalg for miljø og teknik, der betegner sagsgangen som noget, der mest af alt ligner en helt utilsigtet ”om’er”. - Jeg har allerede været med til at behandle begge sager i det gamle amt, og havde egentlig regnet med, at vi kunne fortsætte sagsbehandlingen på grundlag af det arbejde, der allerede var lavet. Men det er tilsyneladende ikke muligt. Ole Westergaard fortæller, at planarbejdet i det nye system efter amterne er væk, er overgået til Miljøcenter Århus, og at det her er besluttet, at den sagsbehandling, der allerede er gennemført i det gamle amt ikke kan bruges i det videre forløb. - Miljøcentret er en statslig institution, og fremgangsmåden her ligner en ordentlig gang statslig styring, siger Ole Westergaard. Mølleprojektet ved Hjardemål handler om muligheden af at rejse en niende mølle i tilknytning til de otte, der allerede står i området, mens projektet ved Sperring Sø vedrører to nye møller. - Sperring-planerne har allerede været behandlet og har blandt andet været omkring miljøministeriet for at få afklaret, om det kan gennemføres ved en ændret placering. Både det gamle amt og ministeriet har meldt positivt tilbage, men tilsyneladende skal vi begynde forfra igen også her, siger Ole Westergaard. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...