Mølleplaner venter på politikerne

Først når de politiske holdninger er gjort klare og efter en temadag om vindmølleplanerne, træffes der en politisk beslutning

Byrådets holdning til fremtidige placeringer af vindmøller i Thisted Kommune skal være afklaret, inden der tages hul på den offentlige debat om kommunens kommende vindmølleplan. Den beslutning er truffet i kommunens udvalg for miljø og teknik belært af erfaringerne fra det tidligere byråds forsøg på at få en vindmølleplan på plads. Det lykkedes ikke, blandt andet på grund af diskussioner om flere af de områder, der indgik i forslaget, samt fordi beslutningen om at placere et nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Plantage kom på tværs af muligheder for at lave vindmølleplanlægning i den nordøstlige del af kommunen. - Derfor skal de politiske holdninger til vindmølleplanlægningen være afklaret, både internt i de politiske grupper samt efter en temadag, hvor spørgsmålet skal diskuteres. Så før vi har en politisk afklaring, sker der ikke noget, siger Henning Holm (S), formand for udvalget for miljø og teknik. - Nu vil vi ganske enkelt bruge tid på at lave et ordentligt stykke forarbejde, så vi ikke kommer med et forslag til vindmølleplan, før vi er på 100 procent sikker grund, siger udvalgsformanden.