Lokalpolitik

Mølleplanlægning trods tvivl om støj

NORDJYLLAND:Det, at en undersøgelse af støj fra de ny kæmpevindmøller, der flere steder i landet er planer om, trækker ud, kommer ikke til generelt at forsinke planerne om de ny vindmøller. Det fastslår det socialdemokratiske medlem af Folketingets energipolitiske udvalg Ole Vagn Christensen (S). De nordjyske kommuners samarbejdsorganisation har for nylig opfordret de nordjyske kommuner til at få sat i gang i planlægningen af de ny vindmøller, der kan være op mod 150 meter høje. Formanden for de nordjyske kommuners organisation Morsøs borgmester Egon Pleidrup (S) siger, at med den aftale, der er lavet mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, så er kommunerne forpligtet til at fortsætte planlægningen. I Thisted Kommune har et flertal i byrådet foreløbig sat en stopper for planerne for tre mere end 125 meter høje vindmøller. Flertallet ønsker at afvente, at en undersøgelse af støjproblemerne, som er ved at blive lavet på Aalborg Universitet, bliver færdig. De tre møller i Thy skulle ligge i nærheden af Tilsted. – Der kan være mange grund til at bremse planerne om møller ved Tilsted. Men diskussionerne må ikke generelt hindre den videre planlægning af vindmøller. I Thy er der mere end en snes placeringsmuligheder for de ny vindmøller, og her kan man gå videre med nogle af de muligheder. På samme måde er der landet over en række steder, hvor vindmøllerne ikke vil genere omkringboende, siger Ole Vagn Christensen.