Møller i modvind

Naboer protesterer mod planer om store vindmøller ved Øster Hornum

Vindenergi 25. februar 2011 20:30

Direktør Erik Abraham, Wind Estate i Randers, bekræfter, at firmaet for tiden undersøger mulighederne for at opstille vindmøller ved Øster Hornum. En kreds af borgere i området er bekymret over udsigten til måske 150 meter høje møller i baghaven. - Med regeringens seneste udspil om mere vindenergi, kan der hurtigt ske noget, og vi vil gerne være på forkant, forklarer en måske kommende nabo til vindmøllerne, Stefan Sørensen. Tilsagn Han bor på Abildgaardsvej 8 lige nord for det areal, som Wind Estate har kik på. Der er så meget realitet i planerne, at Wind Estate har tilsagn fra en lodsejer om at stille jord til rådighed eller sælge areal til en opstilling af møller. Derfor har naboerne holdt et møde om sagen. - Der var mødt 25 husstande til møde, fortsætter Stefan Sørensen, som fortæller at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som nu har sat sig ind i de gældende regler for vindmøller og deres opstilling. Undersøgelser Det modsvarer vindmøllefirmaets position. - Vi undersøger først, hvor møller kan stå og derefter de restriktioner, der må være. Det vil sige støjgrænser, skyggevirkninger osv. og vi har taget kontakt med kommunen, men altså ikke søgt om tilladelse, understreger vindmølledirektøren. Modstanderne af projektet peger på, at det udsete areal kun ligger to kilometer fra Øster Hornum og to kilometer fra Øster Hornum Sø. Hvis der bliver stillet 150 meter høje vindmøller op vil det skæmme udsigten blandt andet fra det fredede Frendrup Nihøje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...