Møller og miljø

Carl Åge Østergaard
Fremtiden byder på flere vindmøller på havet ved Frederikshavn. På billedet ses de fire havnemøller i Frederikshavn. Arkivfoto: Bent Jakobsen
Natur 1. april 2008 06:00

FREDERIKSHAVN: DONG Energy planlægger at opstille seks store demonstrationsmøller i havet syd for Hirsholm. Men Hirsholmene og havet omkring øerne et af de mest beskyttede naturområder i Danmark. Især på grund af fuglebestanden. Møllerne skal stå lige uden fuglebeskyttelsesområdet. I 2006 søgte virksomheden MBD-Offshore om tilladelse til at etablere forsøgsmøller inden for beskyttelsesområdet, men det sagde Skov- og Naturstyrelsen nej til. Det førte til en ny ansøgning, denne gang fra DONG Energy, om tilladelse til at placere møllerne øst for Frederikshavn, lige uden for fuglebeskyttelsesområdet, DONG Energy har nu udarbejdet et udkast til en VVM-undersøgelse, som er afleveret til Energistyrelsen. VVM-undersøgelsen ventes udsendt til offentlig høring i løbet af foråret. Energiby Møllerne har stor betydning for Frederikshavn Kommunes muligheder for at realisere planerne om at omstille Frederikshavn til vedvarende energi inden år 2015. Det er bl.a. meningen at bruge Frederikshavn som laboratorium for udvikling af metoder til lagring af energi. Fordi produktionen af vindenergi i sagens natur varierer ¿som vinden blæser¿. Hvis vindmølleproduceret el kan omsættes til varme og lagres i undergrunden til senere fjernvarmeforbrug, så åbner det nye perspektiver for udnyttelse af vindenergi. Projektet vedvarende energiby er et fællesprojekt mellem Aalborg Universitet, DONG Energy og Frederikshavn Forsyning. Det lokale selskab er MBD-Offshore Power er indirekte med i mølleprojektet gennem datterselskabet NearshoreLab. NORDJYSKE har smuglæst udkastet til VVM-redegørelse for mølleprojektet og rapporterne, som ligger til grund for redegørelsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...