Møller til andet end foder

Sæby-firma med i stort kraftvarmeprojekt i England

SÆBY:Skiold Sæby A/S er mest kendt for at producere møller og blandere til produktion af foder inden for landbrugsbranchen, men en nylig stor ordre til kraftværksindustrien har vist, at fabrikkens produkter også kan bruges i andre brancher. En såkaldt skivemølle bruges normalt til formaling af kornafgrøder, for eksempel byg eller hvede til dyrefoder eller bagemel, men teknologien er egnet til mange andre former for sønderdeling af materialer. Inden for kraftværksindustrien søger man at erstatte en del af olie- eller kulbrændslet med bio-brændsel eksempelvis halm eller træaffald. Skiold har gennem længere tid samarbejdet med en svensk virksomhed om at videreudvikle en af sine mølletyper til at kunne formale træpiller til fint pulver. Træpulveret bruges som brændsel i kedler, eksempelvis på el-værker. I disse dage leverer Skiold sin største leverance inden for dette nye forretningsområde, nemlig 12 stk. af den største model skivemølle til et kraftværksprojekt ved Leeds i England. Skivemøllen formaler som navnet angiver materialet mellem to stålskiver af sintermetal hvor formalingsfinheden reguleres ved at indstille afstanden mellem de to skiver. Til projektet i England er hver mølle forsynet med 75 kW el-motor og til den aktuelle opgave klarer møllerne samlet 65 tons træpiller i timen. Det fine træpulver blæses ind i to af el-værkets kedler hvor det forbrændes, som supplement til de traditionelle brændsler. Ud over denne specielle opgave med træpiller, kan Skiolds skivemølle bruges til mange andre formalingsopgaver. I dag bruges møllen, ud over til foderfremstilling, også til formaling af eksempelvis isolering fra køle- og fryseskabe til genbrug, glas til anvendelse ved sandblæsning, olivensten, tobak og kød-benmel til fyringsformål.