Møllerenovering skrider frem

Fra den indledende fase af det spændende renoveringsprojekt omkring den gamle mølle i Ulsted.

Fra den indledende fase af det spændende renoveringsprojekt omkring den gamle mølle i Ulsted.

ULSTED:Ulsted Mølle står lidt endnu uden vinger, hat og krøjeværk efter, at disse dele havarerede under orkanen 8. januar 2005, men nu er arbejdet på møllen godt i gang. Således har møllebygger John Jensen og hans folk flyttet arbejdsstedet fra værkstedet på Sjælland til Ulsted i uge 33 og nogle uger frem. Museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen, Hals, fortæller om den store opgave: ”Der skal opsættes ny krøjering, og der skal gøres klar til opsætning af hat, krøjeværk og vinger. Selve kranarbejdet tager omtrent en dag, men før kranen kommer, er der mange forberedelser, der skal gøres. Efterfølgende skal monteres hækværk på vinger og krøjespil på svansen, samt efterjustering af gangtøj.” Sådan ... Når møllebyggerne er færdige - efter planen senest medio september - skulle Ulsted Mølle så være køreklar. Det vil sige, at vingerne kan dreje og møllen vil være udstyret med et funktionsdygtigt krøjeværk, således at hat og vinger kan drejes. Kværne og mølleværkets øvrige indre dele vil fortsat ikke være i stand til at male mel, hvilket møllen heller ikke var, før den havarerede. Disse dele arbejdes der efterfølgende på at få bragt i orden. Desuden skal der skaffes sejl til vingerne, hvilket der for indeværende søges skaffet midler til, lyder det fra en altid optimistisk museumsinspektør. Fra Nordjyllands Historiske Museum, som Hals Museum nu er en del af, har museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund Egns Museum, været museets ankermand i forbindelse med den omfattende renoveringen af Ulsted Mølle.