Møllerne kommer

En vigtig brik i et spil om fremtidens energiforsyning

FREDERIKSHAVN:Naturen omkring Hirsholmene har en ganske særlig status. Her er truede terner og enestående boblerev - alt sammen beskyttet inden for grænserne af et fuglereservat og et habitatområde, Alligevel kan vi lige så godt vænne os til tanken: Den første af seks nye, store havmøller vil i løbet af 2009 blive rejst sydøst for Hirsholm tæt ved grænsen for det beskyttede havområde omkring øgruppen. Mandag aften holdt DONG Energy informationsmøde i Kattegatsiloen om mølleprojektet, der lige nu er ude i en høring om mølleprojektets miljøpåvirkninger. Selv om projektet blot omfatter seks møller, så har det vidtrækkende erhvervsmæssige og energimæssige perspektiver, forklarede Per Hjelmsted Pedersen, chef for DONG Energys projektudvikling inden for vedvarende energi. I løbet af det næste par årtier skal der rejses vindmøller for hundreder af milliarder kroner i den engelske, tyske og danske del af Nordsøen, DONG Energy er en international storspiller på markedet for havmølleparker. Men selskabet har brug for at indhente mere praktisk erfaring, før det for alvor går løs i Nordsøen. Møllerne i Nordsøen skal opstilles på op til 30 meters vanddybde i et farvand med op til 15 meter høje bølger. Det er på grænsen af det gennemførlige med kendt teknologi. - Det er i dag 70-80 procent dyrere at opføre havmøller end landmøller, oplyste Per Hjelmsted Pedersen. Derfor har Dong Energy behov for afprøve nye og billigere typer fundamenter og nye "boatlandingsteknikker". At bringe servicepersonale sikkert ud til havmøller udgør er nemlig en vanskelig disciplin, især fordi mølle-havarier sjældent indtræffer i stille vejr, Det er lettere at eksperimentere med fundamenter og "boatlanding" på 15-20 meters vanddybde i Kattegat tæt ved Frederikshavn Havn end i det urolige Vesterhav. Derfor har mølleparken ved Hirsholm en særlig status hos DONG Energy. Det første møllefundament ved Hirsholm bliver af bøttetypen, der er udviklet i Frederikshavn af ingeniørfirmaet Marcon, oplyste Per Hjelmsted Pedersen. På grund af mølleparkens karakter af et "demonstratorium" med forskellige mølletyper og fundamenter vil opbygningen afføde betydelig aktivitet på havnen, også i driftsfasen. VVM-høringen slutter 17. november. Derefter tager Energistyrelsen stilling til indsigelserne, så først i løbet af foråret 2009 kan DONG Energy gå i gang med at udarbejde detailprojekt.