Museer

Møllerne slår vingerne ud

Åben mølle i Øster Sundby og Vodskov

AALBORG:På søndag holdes den 10. danske mølledag, hvor møllelaug, museer og private mølleejere over hele landet har lagt sig i selen for at arrangere en festdag med både oplysende og underholdende elementer. I Aalborg er der åbent hus to steder. Dels i Øster Sundby Mølle og dels i den selvejende institution Vodskov Mølle, som nu er færdigrestaureret og klar til at male mel fra kl. 11-16. Horsens Hammer Hjemstavnsforening viser ved samme lejlighed en mindre udstilling. Formålet med Dansk Mølledag er først og fremmest at øge kendskabet til bevaringen af de danske møller, deres kulturhistorie og deres funktion i lokalsamfundet samt medvirke til at skabe viden og interesse for udnyttelse af vind- og vandkraft - før og nu. Det er målet at gøre møllerne til en aktiv del af kulturlandskabet til glæde for såvel lokalbefolkning som indenlandske og udenlandske turister.I Danmark er bevaret ca. 630 vand- og vindmøller fra begyndelsen af 1600-årene til 1900. De har gennem århundreder ved hjælp af de naturlige energikilder vind og vand malet korn til mennesker og dyr, og mange møller fungerer i dag som samlingspunkter for foreninger og græsrodsbevægelser.I Øster Sundby Mølle vil direktøren for Aalborg Historiske Museum Lars Nørbach kl. 11 holde tale og sætter - hvis vind og vejr tillader det - møllen i gang. Herefter er der indtil kl. 16 mulighed for - på eget ansvar - at besigtige møllen. Møllerne Bent Jensen og Henrik Jensen maler korn, hvis vind og vejr tillader det, ligesom den gamle dieselmotor om muligt vil blive startet et par gange i løbet af dagen.Om eftermiddagen er der optræden af pigeharmonikagruppen WhiteWables, ligesom Det Flyvende Kuffertcirkus dukker op. I hele tidsrummet viser Lokalhistorisk Forening for Nørre Tranders sogn en mindre udstilling om Øster Sundby.