Vodskov

Møllernes travle dag

Tre veteraner fra møllerfaget udvekslede erfaringer

ØSTER SUNDBY: For flere mølleinteresserede var søndag en travl dag. Således var tidligere møller Carl Aage Busk, der ejer Fannerup Mølle på Djursland, indstillet på at nå at besøge så mange møller, som tiden tillod. Møllen i Øster Sundby lå først i programmet og derefter gik turen til Dorf Mølle i Østvendsyssel. Søndag holdtes den tiende danske mølledag, og ved Øster Sundby Mølle fandt Carl Aage Busk hurtigt sammen med to andre tidligere udøvere af møllerfaget. Det var Bent Jensen, der nu har tilsynet med Aalborg Kommunes to møller, og Henning Madsen, der har haft Lyshøj Mølle ved Havndal og i øvrigt også har været møller i Vaarst. I dag bor Henning Madsen i Aabybro. - Min far havde Lyshøj Mølle, og jeg lærte også faget. I en periode ved krigens slutning var jeg også møller på den mølle, der dengang var i Vaarst. Grundlovsdag besøgte jeg Lyshøj Mølle, og ud over Øster Sundby Mølle vil jeg også bruge Mølledagen til at se møllen i Vodskov, fortæller Henning Madsen. Vodskov Mølle er en selvejende institution og på mølledagen var den også i drift nogle timer. Foruden Øster Sundby Mølle har Aalborg Kommune også Mariendal Mølle, der dog ikke var åben for publikum. Det er den 70-årige tidligere møller Bent Jensen, der har tilsynet med Aalborg Kommunes to møller. Han plejer også at deltage aktivt i mølledagen, men på grund af en hofteoperation måtte han i går affinde sig med en mere passiv rolle. Til gengæld var der så tid til en grundig snak med de tidligere kolleger. I stedet var det så Henrik Jensen, som Bent Jensen har oplært, der kunne sætte Øster Sundby Mølle i gang og demonstrere for publikum, hvordan korn bliver malet til mel. Fra far til søn Det er mere end 35 år siden Bent Jensen overtog tilsynet med kommunens to møller. Han far og bedstefar var også møllere. De drev Nr. Tranders Mølle. - Min far overtog møllen i 1929. Den brændte så i 1936, men han fik opført en ny. Indtil for en snes år siden drev jeg Nr. Tranders Mølle. Vi leverede mel til en rugbrødsfabrik, men da så fabrikken lukkede, svandt det økonomiske grundlag bort. Men i nogle år drev jeg fra møllen engrossalg af mel til bagere, fortæller Bent Jensen. Det meste af dagen i går havde publikum adgang til møllen i Øster Sundby. Mølledagen blev indledt af direktør for Aalborg Historiske Museum Lars Nørbach. Naturligt nok kom han ind på den historiske udvikling omkring møllerne. Han nævnte, at ud af de 5000 møller, der har været, eksisterer omkring 300 stadig i dag. På plænen foran møllen i Øster Sundby stod en gruppe spejdere for salg af kaffe og is, og det meste af dagen underholdt White Wables på harmonika. Midt på eftermiddagen gav Det Flyvende Kuffertcirkus et show.