EMNER

Møllesøen igen på rette spor

Fisketrappen i Klokkerholm er blevet repareret, og den fungerer nu igen

KLOKKERHOLM:Den 3. januar 2003 er en dag, som Niels Jørgen Larsen, formand for søudvalget i Klokkerholm, ikke bryder sig om at tænke tilbage på. Da han vågnede den torsdag morgen, var det til beskeden om, at den nyligt etablerede fisketrappe var brudt sammen. I dag halvanden måned senere er skaderne udbedret, og Niels Jørgen Larsen kan igen glæde sig ved synet af den isdækkede Møllesø. Det eneste levn fra sammenbruddet er en bolsjestribet bom, der markerer stedet, hvor vandet brød igennem. Årsagen til bruddet skal sandsynligvis findes i, at fisketrappen blev bygget, mens der var frostvejr. Da tøvejret så satte ind, bevirkede det en svækkelse af jordvolden omkring fisketrappen. De løsere jordforhold har betydet, at der er blevet småhuller omkring fisketrappen, og gradvis er den så blevet underskyllet. Det hele kulminerede så i starten af januar, hvor jordformationen omkring fisketrappen kollapsede. Resultatet blev et hul på en halv meter i bredden og to meter i dybden. Niels Jørgen Larsen uddeler i dag stor ros til Dronninglund Kommune for en god og konsekvent indsats, men på trods af den kommunale iver manede søudvalgs-formanden dengang til besindighed. - Kommunen var hele tiden været meget positivt indstillet med hensyn til at få udbedret skaderne. Jeg synes dog, at det var vigtigt, at vi lige spiste brød til. Jeg synes, at vi skulle have foretaget en teknisk vurdering af problemet, før vi begyndte at reparere. Det lyttede man heldigvis til, siger en tilfreds Niels Jørgen Larsen. Analyserne blev foretaget under den hårde frost i årets første måned, og da tøvejret så igen satte ind, var man klar til at give sig i kast med at udbedre skaderne. Dronninglund Kommune forhørte sig om forskellige løsningsmodeller, men i sidste ende blev det lokale murerfirma Svend Aage Christiansen A/S fra Hellum, der skulle foretage de nødvendige reparationer på fisketrappen. I dag er jordvolden foran fisketrappen blevet beskyttet af to store beton-vinger. De skal forhindre, at jordformationen igen i fremtiden kan blive undermineret. Niels Jørgen Larsen stoler dog endnu ikke hundrede procent på løsningen. Niels Jørgen Larsen ville have foretrukket, at man havde lavet en dæmning af stålplader, i stil med det der ses i mange havnebassiner. Det ville dog have været en væsentlig dyrere løsning for kommunen, hvilket man bestemt har forståelse for i søudvalget. - Umiddelbart ser det fint ud, men man ved jo ikke, hvordan det ser ud nedenunder jordoverfladen. Vi må bare håbe, at det holder, siger Niels Jørgen Larsen, der dog understreger, at han har tillid til det arbejde, der er udført af Svend Aage Christiansen A/S.