Socialforhold

Mørke skyer over Værestedet i Lyngså

LYNGSÅ:Stemning var trist. da Værestedet i Lyngså holdt sin generalforsamling. - Jeg kan ikke rigtig se nogen fremtid for huset her mere. I Frederikshavn Kommune er der gode støtteordninger for unge under femogtyve år, mens det ser ganske anderledes ud for os, der er over femogtyve år. Vi mister omkring 60.000 kroner om året. Dem kan vi ikke undvære, og i værste fald kan vi blive nødt til at sælge huset, sagde formand Anders Vanggård i sin beretning. En lukning vil være en alvorlig bét for Lyngså. Værestedet er nemlig byens samlingspunkt, hvor både børnene fra miniklubben og de ældre i seniorklubben har tilbragt mange gode timer. - Hvis vi skal redde Værestedet, er vi nødt til at stå sammen. Samtidig efterlyser jeg nogle kreative ideer til, hvordan huset eventuelt kan fortsætte, sagde Anders Vanggård. Kasserer Einar Frederiksen oplæste regnskabet, der ser nogenlunde fornuftigt ud. Men Værestedet har et skrabet budget, og det er umuligt at trække 60.000 kroner ud og stadig få tingene til at hænge sammen. Udover seniorklubben og miniklubben bruges huset også af dagplejemødre og Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn. Af og til holder unge IT-arrangementer i lokalerne, og desuden har landpostbudene lov til at benytte stedet i frokostpauserne. Flere problemer... Den triste stemning på generalforsamlingen blev om muligt endnu mere dyster, da der skulle vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Det lykkedes ikke. Derfor bliver der i nær fremtid indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. De tre, der var på valg - Anders Vanggård, Tonni Stidsborg og Pia Andersen - ønsker ikke genvalg. I bestyrelsen sidder udover disse tre sidder Signe Siewertsen og Jesper Kjeldsen. Under eventuelt gik diskussionerne højt blandt de 25 fremmødte. Pia Andersen kom med et forslag om en alternativ sammensætning af en ny bestyrelse, således at det var en repræsentant fra hver forening eller gruppe, der sad i bestyrelsen. Formand Anders Vanggård kom med et forslag om at husstandsomdele løbesedler i hele Lyngså by med oplysning om den ekstraordinære generalforsamling. Aftenens ordstyrer, Olenius Justesen, sagde: - Jeg vil opfordre jer alle til at gå i tænkeboks. Gå nu hjem og omtal denne generalforsamling til venner, bekendte og naboer. Samtidig skal I opfordre nogle yngre mennesker til at komme ud af busken, så vi kan få valgt en bestyrelse. Hvis i ikke er klar over det, kan jeg oplyse jer om, at dette er en alvorlig sag. Ikke blot for Lyngså, men for hele den sydlige del af Frederikshavn Kommune.