Lokalpolitik

Mørket sænker sig

Mørket sænker sig - (over Birkelse-Ryå) - hvis flertallet gennemtrumfer deres beslutning om at hage sig fast i en principbeslutning om begrænsning af gadebelysningen, der er truffet for 5-6 år siden.

Birkelse Indvielse af ny oplevelsesplads Foto: Claus Søndberg

Birkelse Indvielse af ny oplevelsesplads Foto: Claus Søndberg

Da sagen var til drøftelse, måtte man, i hast begrænse det fremlagte forslag, for det ville gribe ind i yderkanten af Aabybro By. I Jammerbugt Kommune blev sagen taget op igen så sent som den 6. marts 2009 og flertallet i Teknik- og Miljøudvalget holdt sig til den gamle beslutning: Ned med lyset! Siden beslutningen i Aabybro Kommune er der unægtelig sket et og andet. Slagord som: Bosætningskommune , Landdistriktspolitik. Kulturelt samarbejde, Bevarelse af de små bysamfund med videre, er dukket op. I ”Helhedsplanen 2009” bliver Birkelse og Ryå omtalt som ”Birkelse-Ryå”. Det er nok en smutter, men det er en meget rimeligt formulering. I forrige århundrede skete der meget i netop dette område, og det er fortsat i Birkelse kirken ligger, her er to skoler, børnehave, idrætshal og det er her, mange foreninger har deres sæde. Forbindelsen mellem de to byer har været snæver og er det fortsat. Der er da også kun 400 meter mellem de to bebyggelser – og i Helhedsplanen er der udlagt et nyt boligområde på 7,8 ha i Birkelse. Fra rundkørslen til Ryå! Jeg gik i drøftelserne for et par år siden ind for at gadebelysning, der ikke var kabellagt, udenfor byerne skulle nedlægges. Men jeg gjorde samtidig opmærksom på, at der måtte være undtagelser. Her pegede jeg på den gamle banesti mellem Aabybro og Birkelse, de 400 meter mellem Ryå og Birkelse samt et område i Biersted, hvor der færdes skolesøgende børn. Der findes i vor nye store kommune sikkert flere områder/vejstrækninger, hvor, hvis man lader fornuften råde, man må fravige den gamle principbeslutning, men det må de lokalvalgte politikere tage sig på at vurdere. I de nugældende planer etableres der nye cykelstier for omkring 12 millioner kroner i Jammerbugt Kommune, fint nok for mig. Samtidig vil man nedprioritere sikkerheden på den eksisterende cykelsti mellem Ryå og Birkelse. Det vil i hvert fald blive resultatet, hvis man fjerner stibelysningen. At der er tale om en ”to-vejs cykelsti”: hvor asfaltbelægningen netop har fået en tiltrængt reparation, en ”navlestreng” mellem de to byer, der er én by, både når vi ser på skoleforholdene og det kulturelle samvirke mellem byerne samt handel og vej til arbejdspladsen i Aabybro og Aalborg, gør jo ikke fjernelse af den eksisterende stibelysning mindre uforståelig. For mig at se, er det direkte katastrofalt, at folkevalgte politikere blot vil holde sig til det én gang vedtagne, uden hensyn til virkeligheden og alle de smukke ord om fremskridt og trivsel i vor nye kommune. Man kunne måske tale om ”forbening”, i hvert fald ikke om lys-eller nysyn. Den eksisterende stibelysning skal væk, hvis den ikke er teknisk forsvarlig, heri er jeg enig. Men i samfærdselens navn bør man derpå etablere en kabellagt stibelysning. Ikke en ”gadebelysning”, den klarer bilisterne nok, men belysning af børnenes skolevej i vintermørke. Adgangsvej til foreningslivet, møder og arbejde under betryggende forhold. Økonomisk er det overkommeligt set i lyset - eller mørket om man vil - af de 12 millioner, der skal spenderes på stianlæg i kommunen. Her taler vi om – alt efter udformning – en anlægssum på halvandethundrede tusinde og en årlig driftsudgift på omkring fem tusinde. Beløb der forøvrigt kan findes indenfor den eksisterende ramme. Lad os nu ikke, i bar benovelse over de mange fine ord og fremtidsplaner, glemme alt om de mindre samfunds samhørighed, kulturel aktivitet, skolestruktur, glæden ved at bo netop der med mere, når vi på torsdag skal have sagen til afstemning i byrådet.