Mørtelværk får ny tilladelse

Skov -og Naturstyrelsen har netop meddelt Tornby Mørtelværk, at værket i en ny 10-årsperiode har tilladelse til at indvinde strandsand på de to hidtidigt anvendte lokaliteter, nemlig et område umiddelbart neden for Hotel Fyrklit, samt et område på den sydlige del af stranden ved Kjærsgaard. Tornby Mørtelværk har i sin ansøgning om fortsat udvinding udtrykt ønske om som hidtil årligt at måtte hente 3.000 kubikmeter ved Fyrlit samt 6.000 kubikmeter ved Kjærsgård. Skov- og Naturstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at råstofindvinding af den størrelse ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet i de to området.