Lokalpolitik

Mogens Schou (DF)

Dansk Folkeparti i Rebild Kommune er også opmærksomme på den alvorlige økonomiske situation kommunen pt. nærmer sig.

Mogens Schou, Dansk Folkeparti

Mogens Schou, Dansk Folkeparti

Der bør kunne findes nogle flere besparelser, efter kommunesammenlægningen ved en mere rationel drift i administrationen af en større kommune. Hvis viljen fra andre partier er til stede med større besparelser på kultur/fritidsområdet, (budget ca. 47 mill.kr.) vil DF også deltage konstruktivt i en kommende besparelsesrunde, men ikke med de svageste som tabere. Det der nok kan undre een er, at Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative ved konstitueringen, kun kunne blive enige om fordelingen af posterne, men glemte helt i deres fælles "rus" at få aftalt hvilken politik der skulle føres i Rebild kommune, i den næste fire årige valgperiode. Set i lyset af Rebild kommunes alvorlige økonomiske situation, virker det nok lidt besynderligt, at borgmesteren lige siden valget har søgt en ekstra toppost, først formandsposten i det fælles Kommune Kontakt Rådet KKR, da dette forsøg mislykkedes, blev den næste forsøg en toppost i KL, som til gengæld blev kronet med en formandspost i KL`s social-sundhedsudvalg, så vi får håbe kommunes økonomiske situation får første prioritet hos borgmesteren, og at andre "gode ben" ikke bare skal bruges til en afledermanøvre, for så at lægge ansvaret over på andre partier i byrådet som uansvarlige!