Lokalpolitik

Mogens Schou næstformand

Byrådsmedlem Mogens Schou Andersen, Lyngby, er genvalgt som næstformand for Dansk Folkeparti i Rebild på lokalafdelingens generalforsamling forleden.

Nyvalgt til bestyrelsen er Jesper B. Frederiksen, Skørping, og afløser Michael Jensen. I sin beretning gennemgik formand Hans Bjørn forhandlingsforløbet med Venstre før valget og hændelserne efter valget i forbindelse med konstitueringen af byrådet. Formanden kunne med tilfredshed konstatere, at arbejdet i Rebild Byråd skrider fremad, suppleret af de valgte byrådsmedlemmer Rikke Karlsson og Mogens Schou. Dansk Folkeparti i Himmerlandskredsen, som DF Rebild hører til, vælger folketingskandidat 17. maj i Haverslev. Alle kandidater, godkendt af hovedbestyrelsen, kan søge opstilling i enhver kreds.