Momsfrist lige midt i sommerferien

Momsregnskab med til at gøre juli til en af årets travleste på landbrugets regnskabskontorer - Skatteministeriet vil finde en løsning.

Skatteministeriet er indstillet på at finde en løsning, så de ansatte på landbrugets regnskabskontorer kan holde sommerferie med børn og familie. Udviklingen i landbruget har nemlig forvandlet feriemåneden juli til en ekstraordinært travl arbejdsperiode på regnskabskontorerne. Problemet er momsafregningen. Alene i landboforeningen LandboNord er over 1000 af kunderne nu blevet så store, at de skal afregne moms hvert kvartal. Og her er fristen for afregning allerede 10. august. Mindre landmænd med omsætning under 1 mio. kr. kan nøjes med afregning hvert halve år. Denne frist er tidligere lempet, så der skal være afregnet senest 1. september. Minister ind i sagen Men LandboNord har netop opfordret skatteminister Svend Erik Hovmand (V) til også at flytte fristen for kvartalsmoms for april kvartal til 1. september. - I forvejen er vi presset på tiden. Alle vore kunder har kalenderårsregnskaber. De skal være afsluttet inden 1. juli, så vi kan ikke holde ferie i juni. Vi har simpelthen en måned mindre at sprede sommerferien på, forklarer chefrådgiver for skat hos LandboNord, Mikael Risager. Klar til at hjælpe I Skatteministeriet modtager man den nordjyske henvendelse positivt. - Vi er opmærksom på problemet, og det indgår i regeringens arbejde på at forenkle regler, fortæller kontorchef John Fuhrmann, Skatteministeriet. Det er regeringens mål at nedbringe erhvervslivets administrative byrder med 25 procent. I den konkrete sag kan der blive tale om at flytte grænsen for kvartalsmoms eller at hæve bundgrænsen til fra et til for eksempel to millioner kroner. Allerede om en måned kan der komme forslag til en løsning, men det kan næppe få virkning før næste år. Hvis der altså kommer en løsning, for udskydelse af momsindbetalingerne indebærer stor belastning af statens likviditet. Urimeligt Men for landbruget rummer den stramme frist også omkostninger. - Medarbejderne skal kunne holde ferie sammen med deres børn og ægtefæller. Nogle har af nød valgt at dele deres ferie op, men det er urimeligt. Vore folk arbejder hårdt og fortjener deres ferie, siger Mikael Risager. Prisen er et ekstraordinært arbejdspres med meget overarbejde for økonomikontorets 100 ansatte bagefter. - Og problemet forstærkes, når undervisningsministeren fra 2008 lader børnenes skoleferie begynde en uge senere, påpeger han. Landboproblem Mikael Risager mener, at afregningsfristerne er et særligt problem i landbruget. I erhvervslivet i øvrigt foretager virksomhederen typisk selv en større del af bogføringsarbejdet, og det er langt mere almindeligt med forskudt regnskabsår, så arbejdsmængden på revisionskontorerne er jævnere fordelt.