Hørmested

Mon de får til et halvt karton...?

SINDAL: Børne- og kulturudvalget har haft en række anlægsregnskaber til gennemsyn - alle er blevet blåstemplede, således også etableringen af et lærerrygeværelse på Sindal Skole. Til det formål var der bevilget 200.000 kroner, men regningen kom til at lyde på 141 kroner mindre. Det kan man vist godt få et halvt karton smøger for, men i lyset af kommunens økonomiske situation, skal lærerne, nok ikke sætte næsen op efter andet end deres egne cigaretter. Endvidere har der været mindreomkostninger på godt 3000 kroner vedrørende køb af pusleborde, ligesom tilfældet har været for opførelse af pavillon i Mosbjerg. Udskiftning af vinduer på Hørmested Skole blev til gengæld godt 3000 kroner dyrere, end bevillingen, men Astrup Skole slår dog rekorden. Her var der bevilget 440.000 kroner til tag på skolen, men det blev overskredet med mere end 50.000 kroner, og det skulle skyldes, at taget over skolens gymnastiksal såmænd var blevet glemt i tilbuddet. Til gengæld blev udskiftningen af taget på Fritidscentret godt 6000 kroner billigere end de 290.000 kroner, der var bevilget til formålet. tn