Mon ikke der findes langt større smittefarer?

HUNDE I ZOO: Under et besøg i Aalborgs dejlige zoologiske have er jeg blevet bekendt med, at hunde ikke mere har adgang til haven. Jeg har egentlig aldrig spekuleret på kombinationen hunde/zoologiske haver. Måske fordi det for mig har været en naturlig sammenhæng. Under besøget så jeg en del hunde, i snor selvfølgelig, følge ejeren rundt i haven frem for at være henvist til ophold i en varm bil. Aalborg Zoo blev åbnet i 1935 og har siden haft adgang for hunde, uden at der er blevet gjort indsigelse. I juni 2002 fik Zoo et påbud mod tilladelsen til at give hunde adgang i haven. Med påbuddet var en klageret, som Aalborg Zoo benyttede sig af i juli måned samme år. Og skiltet, "Hunde har adgang", blev ikke fjernet. I maj 2003 blev Zoo spurgt, om man ønskede klagen fastholdt. Det gjorde ledelsen stadig, efter at sagen have ligget i et år! Herefter fik haven en skrivelse med skærpelse af påbuddet, trussel om politianmeldelse samt besked om, at klagen ikke havde opsættende virkning. Og yderligere en meddelelse fra Rådet for Zoologiske haver med besked om, at det årlige statstilskud på 4,5 mio ville blive frataget Aalborg Zoo, såfremt man ikke fulgte påbuddet om hunde ingen adgang. Påbuddet mod hunde i Zoo havde en henvisning til en bekendtgørelse fra 1992 om dyr i zoologiske haver, - en bekendtgørelse, som det vil være alt for indviklet at gennemgå her – men som jeg læser den, handler den om de dyr, den zoologiske have infører og udfører, og ikke om de dyr, der kommer ind. Det er jo vanskeligt at lave bekendtgørelser for ræve, råger, flagermus etc. Når der udstedes et påbud, er det selvfølgelig fordi, man har frygtet en fare, her en smittefare. Siden 1935 er der sket en stor udvikling indenfor kæledyrs området, og det at holde hund. Alle hunde bliver i dag vaccineret, og kan derfor ikke overføre smitte. Ligeledes skal indretningen i en zoologisk have være sådan, at havens dyr heller ikke kan overføre smitte, og smitte kan altså heller ikke udføres fra haven af gæster. Jeg mener udfra dette ikke, at hunde kan udgøre en fare. Den største fare er faktisk vi mennesker, der endskønt vi kan læse påbud om fodring forbudt, overtræder skiltningens tekst og dermed kan påføre havens dyr smitte. I dagens Danmark arbejdes alle steder på, at forbedre forholdene for handicappede. I Aalborg Zoo har man allerede akustisk information, og man er nu i gang med at etablere læsbar skiltning med braille-skrift, så blinde kan færdes alene i haven, vel og mærke, hvis de da kan medbringe deres førerhund! Førerhunde anvendes ikke udelukkende af blinde, men er også en uundværlig hjælp for andre handicappede, så med hundepåbuddet rammes handicappede i høj grad. Aalborg Zoo er på alle måder en dejlig have at besøge: den er familievenlig, der er spisepladser, græsset må gerne betrædes, den er grøn, den er informativ, handicappede har gode adgangsforhold - og kunne indtil denne sommer medbringe førerhund. Dyrene i haven har fine forhold, forhold, der hele tiden forbedres. En have der er rar at besøge. Således kunne jeg ønske mig fremtidens zoologiske haver. Derfor er det paradoksalt, at man nu vil pålægge haven at skabe en forringelse ved at sige nej til hundes adgang, og forringe handicappedes forhold. Og det er da svært at forstå, at man vil forbyde noget som har fundet sted siden 1935, ikke mindst set på baggrund af den udvikling, der er sket, som før omtalt med hensyn til vaccinationer af hunde. Jeg ville ønske, at Fødevareregion Nordjylland var indgået i en dialog med Zoo, således som havens ledelse havde ønsket, fremfor at komme med trusler på det økonomiske område, trusler der kan true havens eksistensgrundlag. Jeg har valgt at følge sagen op ved at stille skriftlige spørgsmål til de ansvarlige ministre. Til sidst kan jeg ikke lade være at nævne de mange gæster, der om natten uden om tælleapparaterne gæster haven: ræve, flagermus, mus, rotter, vilde katte, råger og andre fugle. Her er da vist en smitterisiko, der er langt større end den man frygter fra hunde i snor!