Lokalpolitik

Mondænt at være radikal

Så fik vi folketingsvalget overstået. Overordnet set kan man notere med tilfredshed, at et solidt flertal af vælgerne gav VK-regeringen et klart mandat til at fortsætte sit arbejde.

Hermed har danskerne også bekræftet opbakningen til kommunalreformen, til det danske engagement i Irak, til en stram udlændingelovgivning og til skattestoppet - nogle af de områder, som ellers har været genstand for en kraftig kritik fra oppositionen. Det er dog værd at bemærke, at et af oppositionspartierne, nemlig Det Radikale Venstre, kunne notere en markant fremgang, idet partiet voksede fra 9 til 16 mandater. Sammen med Enhedslisten overtog de stort set de mandater, som S og SF tabte, ligesom Kristendemokraternes farvel givetvis har været et resultat af den aktuelle radikale succes. Det er uforståeligt, hvordan den radikale leder, Marianne Jelved, til B.T. kan udtale: "Jeg tror, at meget af vores politik tiltaler langt flere af Venstre og de konservative vælgere, end vi kan se af valget." Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Marianne Jelved har da også næsten trodsigt afvist at have noget som helst med regeringen at gøre. Dermed siger hun faktisk samtidig, at den radikale mandatgevinst ikke skal bruges til at bane vejen for øget indflydelse, men derimod bruges til gold opposition. Det tror jeg er en farlig kurs, som meget let kan resultere i, at de nu så succesombruste radikale efter det næste valg igen vil være reduceret til naturlig størrelse. Vil partiet derimod bruge mandatgevinsten konstruktivt og bl.a. tage et medansvar, når det gælder kommunalreformen, vil det skabe mere respekt. Nej, den radikale fremgang ved valget er ikke et resultat af, at partiet tiltrækker borgerligt tænkende vælgere. Vi har tværtimod fået bekræftet sort på hvidt, at i eksempelvis Blågårdskredsen på Nørrebro og i det indre København i det hele taget har partiet overtaget den dominerende rolle, som den yderste venstrefløj plejer at indtage i dette område. I det hele taget er det på caféerne i de større byer - først og fremmest i hovedstaden - at den radikale mode er slået igennem. Det er blevet mondænt og politisk korrekt at stemme radikalt og med strittende lillefinger tage afstand fra alt ondt og grusomt her i verden, mens man nipper til cappucino'en og vrænger på næsen af Bush, Blair og Fogh - alle tre folkevalgte ledere i frie og åbne demokratier vel at mærke (!). Når Ugebrevet Mandag Morgen lidt provokerende skriver, at tidligere tiders radikale kernevælgere, nemlig husmændene, nu er erstattet af "bøsser, bohèmer og indvandrere", er meningen bag tydelig nok. En af forklaringerne på det flotte radikale valgresultat er jo, at eftersom socialismen efterhånden trods alt er blevet lidt for primitiv for tidligere tiders venstreintellektuelle, så har salonkommunisterne og kystbanesocialisterne i dag fundet et mondænt politisk asyl i Det Radikale Venstre. Her har de fundet den niche, hvor de kan hygge sig med alle de rigtige meninger om krig og fred, om fremmedhad kontra frisindet tolerance, om menneskerettigheder og moderne oplysthed kontra mørk middelalder og stupid afstumpethed. Ligesom et stort flertal gik med trompetbukser, da det var moderne, og ligesom unge piger tilbage i 60'erne gik med en narresut om halsen, fordi det på et tidspunkt var "in", så er det af uransagelige årsager lige nu politisk moderigtigt at være radikal, hvis man vil pleje sit image i de rigtige og toneangivende kredse. De kredse, hvor man man så gerne vil solidarisere sig med alt godt her i verden - herunder det folk, hvis jordbundne og realistiske holdninger, man i virkeligheden foragter. Folket som politisk begreb er umådeligt interessant. Det virkelige folk derimod er et nummer for primitivt for caféfolket med de rigtige meninger. Engang var det radikale parti endnu større end i dag. Da Hilmar Baunsgaard blev statsminister i VKR-regeringen i 1968, talte partiet 27 mandater. Dengang passede det, at partiet tiltrak borgerlige vælgere. Dengang var partiet en integreret del af det borgerlige Danmark. I dag er fortegnet det modsatte. Med Jelved i spidsen er Det Radikale Venstre angiveligt blevet partiet, hvor skinhellige kystbanesocialister har fundet et nyt tilholdssted. Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk