Energiselskaber

Monopol og profit

Af Per Clausen Enhedslisten Aalborg Vendsysselgade 8 Aalborg: STRØM: Det er indlysende, at det i det lange løb ikke sikrer de aalborgensiske elforbrugere mulighed for at købe billig energi, som er produceret på miljømæssig forsvarlig måde, at sælge Aalborg kommunes elaktier til et af de store multinationale europæiske energiselskaber. Et salg af aktierne til DONG er imidlertid heller ikke nogen god idé. DONG er også på vej til at blive privatiseret - og der er ingen grund til at tro, at DONG ikke også kommer under kontrol af et af de store europæiske energiselskaber. Det er heller ikke særligt betryggende, hvis selskabet beholdes på danske (private) hænder. Et sådant privat monopol vil naturligvis også gå efter den størst muligt profit til skade for forbrugerne og miljøet. Derfor er der brug for et radikalt brud med den liberalisering af energiforsyningen, som har ført til, at vi i Danmark har opgivet en velfungerende forbrugerejet energiforsyning til fordel for energiforsyning, der vil blive underlagt store multinationale koncerner. Hovedansvarlig for denne udvikling er EU, som også på dette område har varetaget de store multinationale koncerners interesser på bekostning af den almindelige befolkning. Desværre har samtlige partier i Folketinget - med undtagelse af Enhedslisten - bøjet nakken for denne udvikling. Det er der brug for et oprør imod - og jeg skal derfor opfordre de partier i Aalborg Byråd, som har givet udtryk for, at de i virkeligheden støtter kravet om en energiforsyning under offentlig kontrol, til at protestere over for Folketinget over det fortsatte udsalg af vores fælles værdier.