Lokalpolitik

Monstermast på afveje

DEBAT

PLACERING:Kvalificerede kommunalpolitikere respekterer normalt de rammer, Naturklagenævnet gennem årene har afstukket eksempelvis for rejsning af telemaster. Ellers risikerer de at få deres afgørelser kasseret. Den kvalifikation har formanden for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg, Jørgen Bing (SF), åbenbart ikke erhvervet, efter hvad jeg ser på nordjyske.dk. (15/7 Ålborg 48 timer). Så ville han næppe fastholde placeringen af en 42 meter høj telemast på en vej nær Tuen, Skramvej, som ligger både i kystnærhedszonen og i landzone. Jørgen Bing og hans udvalg må formodes at have sat sig ind i Naturklagenævnets praksis. Nævnet har nu i over 15 år afgjort klagesager ud fra den restriktive betragtning, at placering af antennemaster i kystnærhedszonen helt bør undgås. Er en sådan placering ikke til at komme uden om, skal en mast i denne zone placeres i bymæssig bebyggelse (Tuen eller Kandestederne med sommerhusområder?) for ikke at skæmme det åbne landskab. En placering (som den på Skramvej) umiddelbart uden for byzone er i sig selv i strid med nævnets afgørelser. I øvrigt anbefaler nævnet, at et dækningsbehov, som kræver en 42 meter høj mast, kan opfyldes med to eller flere master på afstand af hinanden af hensyn til landskabet. Et første forslag fra Hjøring Kommune om at placere monster-masten praktisk talt uden for det eneste beboede hus på Skramvej er afløst af et forslag om at rykke masten en mastelængde væk. Jørgen Bing siger til NORDJYSKE: "Hvis hun (den enlige, ældre kvinde i huset) ikke synes, det nye sted er meget bedre (hvad hun tydelivis ikke gør), kan vi genoverveje den første placering". Hvor i demokratiets værktøjskasse finder en SF'er denne herrementalitet? Er det normalt, at politikere i Hjørring Kommune forsøger at true borgere til at holde mund?