Monstermøller vil ødelægge to byer

Hvis det lykkes Miljøstyrelsen at trumfe opsætningen af 250 meter høje, belyste vindmøller op i en testpark mellem Biersted og Nørhalne, kan 3500 mennesker se frem til at blive stavnsbundet.

De vil komme til at leve i et støj- og lyshelvede, og deres huse vil være usælgelige. Samtidig vil noget af Vendsyssels helt specielle natur blive spoleret og det enestående dyreliv blive destrueret. Her er netop nu tusinder af svaner, og her er fastboende hejrer, musvåger, rørhøge, snoge, hugorme, padder, frøer og daglige oplevelser af rådyr, krondyr og dådyr. Det vil alt sammen være forbi, når møllerne rykker ind. Ødelæggelserne vil også berøre de gamle fredede egetræer, der står her, for træerne vil komme til at stå omgivet af møller. Det flotte og populære område ved de gamle grusgrave ved Nørhalne vil også blive ubrugeligt som rekreativt område. Miljøfolkene i København skriver, at der er tale om primært grønne græsningsområder. Det vidner om, at de aldrig selv har set området. Det drejer sig ganske enkelt om at en af de sidste rester af Store Vildmoses unikke natur med rester af tørveskær. Det er her mellem gøgeurt, vibefedt og sjældne mosser, der er ly til hugorme, snoge og tudser. Det vil alt sammen blive destrueret af møllerne. En miljøkatastrofe, der kan sammenlignes med den, der i 1700-tallet lagde store dele af Vendsyssel øde. Da var det sandflugten, der jog folk fra hus og hjem. Nu er det statsansatte miljøfolk, der i miljøets hellige navn kaster den sidste del af Store Vildmose og en del af Vendsyssels befolkning ud i ruin og katastrofe - for at indbyggerne i København kan få billigere strøm. Møllerne vil blive placeret 1000 m fra Biersted og Nørhalne, tæt ved den gamle fredede Biersted Kirke. Naturligvis tales der om erstatning til de landmænd, der skal afstå jord. Men der er ingen erstatning til de 3500 mennesker, der får deres hjem og liv ødelagt - eller til de naturelskere, der holder af at færdes i mosen. Det er forunderligt, at et så stort miljøindgreb kan trækkes ned over borgerne og kommunen, uden at kommunen er blevet spurgt og borgerne orienteret. Hvorfor? Og hvorfor skal der kun være et enkelt testcenter på Sjælland, hvor strømmen skal bruges? Man fristes til at tro, at miljøfolkenes plan er at gøre Vendsyssel til udkantsdanmark, hvor intet kan leve eller gro.