Retspleje

Mor dømt for trusler efter tvangsfjernelse

Besked på telefonsvarer udløste retssag

FREDERIKSHAVN:En fortvivlet mor har i månedsvis ikke haft mulighed for samvær med sine to børn, som er tvangsfjernet. Moderen mener statsamtet saboterer hendes mulighed for samvær, og det førte forleden til, at hun stod i retten i Frederikshavn anklaget for trusler mod en sagsbehandler. Kvinden forklarede, at hun siden børnenes fjernelse i 1999 har haft to timers overvåget samvær med børnene hver anden weekend. Det blev i foråret ændret til, at samværet skulle finde sted om mandagen. Moderen har fuldtidsarbejde i Skagen og benytter offentligt transportmiddel. Derfor er hun er væk fra hjemmet 11 timer i døgnet. Hun har ikke mulighed for at nå ud til samvær efter arbejdstid. I retten forklarede hun, at hun forgæves har forsøgt at få et møde i stand med sagsbehandleren i statsamtet. Et møde, som hendes advokat også skulle deltage i. Ved det sidste forsøg fik hun en telefonsvarer. Hun lagde en besked, hvor hun truede ham med, at han kunne få en brækket næse, hvis de ikke fandt en ordning. - Det skete i frustration og hidsighed. Jeg var sur og gal, forklarede hun. Hendes forsvarer, advokat Hans Rønnow Jessen, fremhævede i sin procedure, at kvinden reelt var stillet over for et valg mellem ikke at se sine børn og sige sit arbejde op. Det sidste var i praksis ikke muligt uden at få problemer med dagpengeretten. -Det er arrogance at afvise en samtale, og det er vanvittigt at sige nej til at snakke, når der oven i købet skal være en advokat til stede til at finde en løsning. Dommer Kirsten Thaarup Nygaard idømte kvinden 10 dages fængsel. - Din oplevelse er, at statsamtet vedvarende og uden grund har afslået en samtale. Vi ved ikke, som sagen er oplyst, om det også er tilfældet. Men jeg har fundet, at der ligger særlige omstændigheder til grund for din handling og derfor har jeg gjort straffen betinget, så du ikke skal afsone den. Medmindre du gør noget lignende igen. Moderen: - Det gør jeg ikke.