Mor frygter naboskab med rideskole

Mor til astmaplaget søn i Regnbuen er bekymret for heste nær Sortebakkeskolen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Som mor til en ast­ma­pla­get søn i Regn­bu­en fryg­ter Anja Post for kon­se­kven­ser­ne af at hes­te un­der ryt­te­re frem­over vil ride for­bi ho­ved­ind­gan­gen til bør­ne­ha­ven og Sor­te­bak­ke­sko­len lige over­for. FOTO: LARS PAU­LI

NØRAGER:Indtil nu har planerne om at etablere en ny base i Nørager bys udkant som ramme for den hjemløse Nørager Sportsrideklub mødt politisk velvilje i kommunalbestyrelsen. Men ikke alle er begejstrede for planen om opførelse af ridehal og tilhørende stald- og rytterfaciliteter på det kommunale areal langs Sortebakken nabo til Nøra-ger Skov. - Bliver planerne ført ud i livet, vil rideskolen komme til at ligge som nabo til børnehaven Regnbuen. Her har jeg i øjeblikket min søn, der er astmatiker og som jeg forudser ved nærkontakt til he-ste vil få anfald i hverdagen, forudser Anja Post. Hun er i øjeblikket formand for forældrebestyrelsen i børnehaven, men har alene som privatperson haft et indlæg i den lokale ugeavis, hvor hun med forskellige argumenter påpeger det uhensigtsmæssige med et fremtidigt naboskab med børnehaven og Sortebakkeskolen ved siden af. - Jeg finder placeringen yderst uhensigtsmæssigt set i lyset af at flere og flere børn i dag døjer med astma og andre allergiske sygdomme med anfald og problemer med vejrtrækning til følge, påpeger Anja Post. Friskole alternativet Næste sommer skal hendes søn begynde på Sortebakkeskolen. Men skulle rideskolen blive opført forinden som planlagt, så ser Anja Post ingen anden udvej end at melde sin søn ind i en privatskole et andet sted. - Personligt forstår jeg ikke, hvorfor rideskolen lige netop skal ligge så tæt op ad både børnehaven og skolen i stedet for eksempelvis i landsbyen Stenild, der ingen skole har. Hertil er der også gode offentlige transportmuligheder med bus, og man må formode at forældre ikke sender børn alene af sted, der aldersmæssigt ikke er i stand til at krydse Løgstørvej i Stenild, mener Anja Post. Hun har siden sit indlæg i Nørager Avis ikke fået nogle reaktioner fra hverken ledelsen for Nørager Sportsrideklub eller politikerne i kommunalbestyrelsen. Til gengæld har der ifølge hendes eget udsagn været adskillige private borgere, der har rost hende for at turde kritisere planerne for placeringen af den nye rideskole i Nørager by . Prioritering undrer Hun har som formand for forældrebestyrelsen for Regnbuen tidligere haft flere møder med teknisk forvaltning og lokalpolitikerne i bestræbelserne på med forskellige tiltag at øge trafiksikkerheden på Sortebakken på vejen forbi skolen og børnehaven. - Men der er indtil nu ikke sket nogle tiltag overhovedet. I stedet har vi hørt rygter om at de planlagte afsatte penge i stedet skal bruges til byfornyelse i Mejlby og Rørbæk i år. Kommer der så også en rideskole som nabo, vil trafikken forbi på Sortebakken blive yderligere skærpet om eftermiddagen af både kørende, cyklende og ridende, understreger Anja Post og tilføjer: - Mit ønske er dog ikke at arbejde imod en rideskole, blot en anden geografisk placering så jeg kan sende min søn i den danske folkeskole uden bekymringer. Mink ikke et problem Nabo til børnehavens legeplads ligger en større minkfarm i få hundrede meter afstand. Men disse pelsdyr er i lighed med dådyrbestanden i indhegningen langs Løgstørvej ifølge Anja Post ikke et sundhedsmæssigt problem i dagligdagen for hverken astmatikere eller allergikere, da minkene hele tiden er lukket inde i små bure og aldrig kommer ud i det fri. Foder og gødning fra dem bliver heller ikke transporteres forbi Sortebakken, og det samme gør sig gældende for dådyrene. - Det er udelukkende he-stens hår og støvet herfra inklusiv den luftbårne del fra selve rideskolen, afføring og foder, der kan volde gruppen af børn med astma og allergi problemer i dagligdagen. Kommer rideskolen, vil disse børn og unge jo også komme til at opleve dyrene på tæt hold, når rytterne helt naturligt vil ride forbi på Sortebakken. Derfor mit argument for at placeringen for rideskolen er meget dårligt valgt og derfor nødvendigvis skal ændres, pointerer Anja Post.