Retspleje

Mor slipper for fængsel

Landsretten frafalder straf mod polsk kvinde, som nægter at rette sig efter dom om forældremyndighed

AALBORG:Den 42-årige polskfødte Beata Riise kan nu omsider ånde lettet op efter næsten otte års kamp imod, at hendes datter skal overgives til faderen. Vestre Landsret i Aalborg besluttede i går at fjerne en byretsdom på et års fængsel til den spinkle kvinde, som knapt kunne fatte, at kampen nu var overstået og hun havde vundet. Godt nok blev Beata Riise ikke frikendt for at have bortført den i dag otte-årige datter Mira til Polen for at forhindre faderen i at få hende. Men i og med, at faderen allerede sidste år i maj frivilligt afgav forældremyndigheden, mente dommerne i enighed, at der er tale om så formildende omstændigheder, at Beata Riise helt bør slippe for straf. Siden Beata Riise for præcist et år siden blev idømt et års ubetinget fængsel ved byretten i Aalborg, er barnets biologiske far idømt halvandet års ubetinget fængsel for incest mod en teenagedatter fra et tidligere forhold. Forsvareren, advokat Peter Hjørne, argumenterede for, at alene denne kendsgerning burde være nok til at frikende hans klient. Beata Riise har igennem alle årene fastholdt, at manden er seksuelt afvigende og det var grunden til, at hun ikke turde overlade datteren til ham. Men ikke desto mindre blev samværsretten flere gange øget, og til sidst fik han tilkendt forældremyndigheden. Peter Hjørne mente, at Beata Riise havde benyttet sig af nødret, som i teorien kan frikende lovovertrædere. Men paragraffen er så vidt vides aldrig anvendt i en dansk straffesag. - Beata Riise var ganske enkelt nødt til at bringe sin lille datter ud af landet, fordi hun vidste hvordan faderen i virkeligheden var. Den senere domfældelse af ham bekræfter jo blot, at hun hele tiden har haft ret, bemærkede Peter Hjørne. Han fremlagde også i retten tre polske retsinstansers afgørelse om, at det tjente Miras tarv bedst at forblive i Polen, hvor hun har boet hos bedsteforældrene. Men dommerne fandt ikke, at moderens frygt for at datteren skulle lide seksuel overlast, når hun var hos faderen, var nok til, at der er tale om nødret i juridisk forstand. Dommerne mente heller ikke, at det polske retsvæsens afgørelse var nok til, at hun var i sin ret til at unddrage faderen forældremyndigheden. Det blev således indirekte Beata Riises plageånd selv - faderen til Mira - som fik hende fritaget for fængselsstraf. Hvis ikke han havde forgrebet sig seksuelt på datteren fra det tidligere forhold og dermed havde set sig nødsaget til at afgive forældremyndigheden, ville der være en vis sandsynlighed for, at landsretten havde stadfæstet fængselsdommen på et år til Beata Riise. -