Mor til handicappet pige i kamp for børnehaveplads

Otte-årige Emma Boesvang i centrum

NORDJYLLAND:Emma Boesvang på otte år er begyndt i skole et år for sent. Hun fik i 2002 skoleudsættelse, selv om hun var syv år og i den skolepligtige alder. Men der fulgte ikke noget andet tilbud om pasning i stedet for. Emma Boesvang blev smidt ud af børnehaven. - Pludselig stod vi og skulle passe Emma selv 24 timer i døgnet. Hun har aldrig været væk hele dagen, men de timer hun var i børnehaven gjorde, at vi kunne få et pusterum til at få klaret forskellige ting. Det var livgivende for familien, siger moderen Marianne Boesvang. Var alvorligt syg - Vi ville søge om, at Emma ikke skulle begynde i skole, selv om hun var i den skolepligtige alder. Hun havde været alvorligt syg, og var ved at dø. Hun kom sig, men var meget svag. Derfor turde vi ikke flytte hende til et skoletilbud i en ny institution, forklarer Marianne Boesvang. Emma Boesvang bor hjemme, men har været i børnehave hver dag og nu i skole. - Det var og er af stor betydning for hele familien, at Emma får et tilbud i nogle timer hver dag. Vi skal have hele familien til at fungere, og udover Emma har vi to børn mere. Det er et 24-timers job at have et multihandicappet barn, siger Marianne Boesvang. Emma Boesvang er på udviklingstrin svarende til et barn på ni måneder. Hun kan ofte ikke selv spise, bliver sondemadet, har en hospitalsseng, får meget forskelligt medicin samt forskellligt udstyr til, at hun kan trække vejret normalt. Om natten skal hun ofte vendes og hjælpes til at få luft. - Derfor var børnehaven også et tilbud, som vi var afhængige af, når Emma havde det godt. Vi trængte også til et lille pusterum i hverdagen, fortæller Marianne Boesvang. - Det var et slag for os, at hun i august sidste år ikke måtte blive i børnehaven, siger Marianne Boesvang. Det var en fejl Allerede i 2001 begyndte sagen med et møde i Emma Boesvangs børnehave. Mødet skulle senere vise sig at være af stor betydning. Emma Boesvangs mor, Marianne Boesvang, blev nemlig misinformeret. Hun fik på mødet oplyst, at hun skulle søge skoleudsættelse i amtet. Fejlen var, at det ikke er amtet, men kommunen, der skal give skoleudsættelse. Det endte med, at amtet sagde nej til, at hun kunne blive i børnehaven, fordi kommunen ikke havde givet skoleudsættelse. Men Marianne Boesvang vidste ikke, at hun skulle søge kommunen om det. Hun havde jo søgt amtet, hvor ingen sagde noget. Gav ikke op Marianne Boesvang gav ikke op: - Jeg bed tænderne sammen, og fik foretræde for politikerne i skole- og psykiatriudvalget, fortæller moderen. Inden da havde hun klaget til Det sociale Nævn, som gav amtet medhold. På det forkerte grundlag. Det sociale Nævn havde fået den opfattelse, at kommunen havde taget stilling til, om Emma Boesvang skulle i skole og Det sociale Nævn havde fået den forkerte opfattelse, at kommunen ikke ville give en skoleudsættelse. Men det ville kommunen. Det sociale Nævns afgørelse kom 30. juli 2002, og dagen efter fik familien Boesvang kommunens tilsagn om, at Emma Boesvang kunne vente et år med at begynde i skolen. Marianne Boesvang klagede igen. Denne gang til Den sociale Ankestyrelse med det resultat, at Det sociale Nævn atter skulle tage stilling på grund af fejlene. Kamp for livet I mellemtiden stod familien uden et tilbud, men Marianne Boesvangs foretræde for amtets social- og psykiatriudvalg hjalp: - Jeg fortalte dem om, hvad det vil sige at have et multihandicappet barn. Jeg fortalte dem om fødslen, om hvordan vi begge måtte kæmpe for livet og om hvordan vores datter var ved at dø for nogle år siden. Jeg følte, at de skulle vide besked, inden de traf beslutningen, siger Marianne Boesvang, der havde sin datter ved sin side på mødet. Politikerne besluttede, at Emma Boesvang skulle tilbage til sin børnehave efter i knap to måneder at have været passet hjemme. - Det var en stor lettelse og dejligt, men jeg følte, at jeg var nødt til at fastholde min klage i Det sociale Nævn. Der står jo andre forældre i samme situation som jeg, forklarer Marianne Boesvang. Kamp for de andre Politikerne traf nemlig samme dag en beslutning, der gik imod de øvrige forældre. De mente, at der ikke skulle være automatisk mulighed for at blive i en specialbørnehave på grund af udsættelse af skolestart. - Det er helt urimeligt, når man har et handicappet barn, mener Marianne Boesvang. Det sociale Nævn har netop truffet en ny beslutning. Amtet må ikke afvise et barn at blive i en specialbørnehave med den begrundelse, at barnet har nået den skolepligtige alder.