Moralsk drama

"Bavian"

Alt braser sammen for dette par, da alle de hemmeligheder, som de har forsøgt at holde på, smides på bordet. I rollerne som ægtefællerne ses Martin Ringsmose og Merete Mærkedahl.
Foto: Michael Koch

Alt braser sammen for dette par, da alle de hemmeligheder, som de har forsøgt at holde på, smides på bordet. I rollerne som ægtefællerne ses Martin Ringsmose og Merete Mærkedahl. Foto: Michael Koch

Der foregår voldsomme, rå og provokerende ting på Aalborg Teaters lille scene i denne tid, hvor seks noveller fra Aidts fem år gamle samling "Bavian" opføres i delvis dramatiseret, visualiseret form, delvis, fordi der ud over de sceniske virkemidler som dialoger og monologer også anvendes ren fortælling og kommentarer, altså en slags episk teater, om end ikke i brechtsk forstand. Det hele udspiller sig i Johanne Eggerts flotte, realistiske strandscenografi: her er den danske idyl med ro og fred, sol og sommerferie, et billede på det lovpriste land- og hyrdeliv med dets lykkelige tilstand. Og hvad er så de realistiske, hverdagslige livsforhold? Det ulmer. Der er fra begyndelsen en uheldsvarslende og destruktiv anspændthed, der bryder ud i aggressioner og skænderier, myggestik og bylder. Aidt vil i denne sceniske eksistentialisme åbne publikums øjne for, hvor bitter den fulde sandhedserkendelse kan være. Er det da håbløst? Ikke nødvendigvis. Enkelte steder peger Aidt på, at der kan bygges en ny og anderledes personlig verden op. Men erkendelsen er det første trin på vejen. Forandringen det næste. Jo, det er skam moralsk teater! De seks novellers handlinger blandes og filtres ind i hinanden. Vi træffer syge mennesker, vi møder mennesker, der går galt af hinanden, vi støder på mennesker, der er kommet på afveje og er faret vild, vi finder mennesker, der er utro, og vi oplever mennesker, der er ved at give op. Skal man finde frem til et gennemgående tema, kan man støtte sig til Jakob Hannibals pointering af ensomheden. Derudover må man hæfte sig ved titlen "Bavian", som fortæller om mennesker, der godtgør, hvem de er gennem primitive, dyriske præstationer; herved vil de vise, hvilken berettigelse de har. Carsten Svendsen står til sidst nøgen; han er mennesket, der, da han mister kontrollen over sig selv, er skåret ned til det instinktive og dyrisk primitive, og han agerer som en bavian. Her er den ulykkelig historie om Torbens 2-års fødselsdag, hvor Laura Kold folder al sin sjælelige kulde ud i sine voldske og psykiske krænkelser af barnet. Carsten Svendsen er sikker som den følelseskolde, overfladiske forretningsmand, der mister sin selvrespekt på grund af et myggestik. Han overlever, men lever videre kun på halv kraft. Martin Ringsmose forvirres og ender i hverdagskværulanteri, da han med sin kone Anne og deres søn Sebastian farer vild på vejen til Bulbjerg. Merete Mærkedahl er et lille mirakel på en scene. Hun brænder igennem gang på gang. Malin R. Brolin-Tani er fint illuderende som den forelskede, liderlige pige med havfrueøjne. Opførelsen rummer i sit indhold ganske meget, der kommer nutidsmennesket ved. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Naja Marie Aidt & Minna Johannesson: "Bavian" Instruktør: Minna Johannesson Scenografi: Johanne Eggert Aalborg Teaters lille scene Stykket spiller til den 26. oktober.