Mord på levedygtige fostre

Det var rystende at se DR1 søndag aften om den spanske klinik, som foretager aborter

Tove Videbæk satser på at blive valgt til Folketinget på et kredsmandat.

Tove Videbæk satser på at blive valgt til Folketinget på et kredsmandat.

på fuldt levedygtige, sunde og raske børn. Den spanske klinik tilbyder kvinder, som har fået afslag i det danske abortankesystem, at fjerne deres næsten færdigudviklede fostre - helt frem til 32. graviditetsuge. Det er gyseligt og ufatteligt! Dette myrderi på små sunde og raske børn må hurtigst muligt stoppes! Jeg vil indtrængende opfordre sundhedsministeren til at tale med den spanske sundhedsminister om denne trafik. Endvidere bør vi i Danmark have en instans, der træder til og rådgiver og hjælper kvinder, der har fået afslag i abortankenævnet. Der bør være ”nogen”, der kan træde til og tale med kvinderne om alternativer som f.eks. bortadoption. Og så må det naturligvis gøres lettere at bortadoptere helt spæde børn. Alene disse forslag ville kunne forhindre nogle af disse ”mord”. Yderligere bør der måske tænkes på en slags straf for at tage til udlandet og gøre, hvad der er forbudt i Danmark. Men når det er sagt, synes jeg, det er vigtigere at se på, hvad der dog kan få en kvinde til at tage denne ultimative beslutning: At få sit næsten færdigudviklede sunde og raske barn slået ihjel, ganske få uger inden fødslen. En kvinde i den situation står måske helt alene og ved ikke, hvor hun skal vende sig hen. Hvem kan hjælpe hende? Hvem kan give hende alternative muligheder? Den beslutning, hun ender med at tage om at slå et sundt og rask barn ihjel, vil hun jo nok aldrig kunne tilgive sig selv, og hun må leve med dette resten af livet. Der må og skal være ”nogen”, der træder til og hjælper hende med at få øje på alternativer. Der må og skal handles nu. Denne trafik kan vi ikke leve med i Danmark. Det er tilstrækkeligt beklageligt, at vi i Danmark tillader at små sunde og raske fostre under 12 uger uden videre kan fjernes fra moders liv, men det er der jo desværre flertal for i Folketinget. Men at næsten fuldt udviklede, levedygtige, sunde og raske små børn dræbes få uger før fødslen, det håber jeg bestemt, at sundhedsministeren og flertallet i Folketinget hurtigst muligt vil få sat en stopper for. Jeg appellerer på det kraftigste til mine tidligere kolleger i sundhedsudvalget og sundhedsministeren om at redde alle disse små børn.