Morgenmagi i naturen

Lige nu kan vi alle få en unik naturoplevelse. Især hvis man vil stå tidligt op og gå en tur i skoven. Her kan fuglesangen være næsten øredøvende.

Broget Fluesnapper var førhen almindelig i mange ældre løvskove, men den er nu i rivende tilbagegang. Måske fordi den overvintrer i Afrika, hvor naturen er hårdt presset som følge af befolkningseksplosionen. Foto: John Larsen/DOF

Broget Fluesnapper var førhen almindelig i mange ældre løvskove, men den er nu i rivende tilbagegang. Måske fordi den overvintrer i Afrika, hvor naturen er hårdt presset som følge af befolkningseksplosionen. Foto: John Larsen/DOF

Koret af sangfugle er en af forårets fineste naturfænomener. For de fleste danskere er den intense fuglesang i maj og juni lidt hverdagsagtigt. Sådan er det jo hvert år. Men faktisk er den intense fuglesang i det nordlige Europa og Asien og dermed også i Danmark ganske unik. Andre steder i verden kan man ikke opleve den samme intense fuglesang. - I vores del af verden, det nordlige Eurasien, er fuglesangen meget veludviklet. Vi har en række sangere og smådrosler, der ligner hinanden meget. Mange af dem er ret beskedne i farver, der er præget af brunlige nuancer, eksempelvis løvsangergruppen og nattergalen, og derfor benytter hanen i høj grad sangen til at meddele sig, når den bl.a. skal markere territorium, forklarer Hans Meltofte, der er doktor scient og fugleekspert. - I Nordamerika synger fuglene naturligvis også, men der er ikke nær det samme fuglekor, som man kan opleve i Nordeuropa. I Nordamerika har man nemlig mange skovsangere, der er stærkt farvede og i høj grad også benytter deres udseende til at meddele sig med, fortsætter Hans Meltofte. Men det er ved at tynde ud i koret af sangfugle herhjemme. Mange af de sangere, som vi er vant til at kalde danske, lever faktisk under fremmede himmelstrøg i hovedparten af året. Mange af dem overvintrer i tropisk Afrika, og for de fleste af dem gælder, at de er i rivende tilbagegang. Man ved ikke hvorfor, men formentlig skyldes det forringede leveforhold på trækruterne eller i vinterkvarteret. Naturen i Afrika er nemlig under hårdt pres, da befolkningen fordobles hvert 20. år. Herhjemme kan man bl.a. se, at trækfuglearter som nattergal, løvsanger, skovsanger og broget fluesnapper, som alle overvintrer i tropisk Afrika, går tilbage, mens en art som gransanger er i fremgang. Måske fordi den overvintrer i Sydeuropa. Bestanden hos nogle af vores sangfugle synes således at være i knibe, men så er der jo blot mere grund til at glæde sig over deres fantastiske sang og byde vores trækfugle velkommen. Det kan ske på søndag, hvor det er Fuglenes Dag. Her inviterer Dansk Ornitologisk Forening, (DOF), alle interesserede til at opleve fuglesangen i Danmark under kyndig vejledning. I Nordjylland er der fire arrangementer ved Lille Vildmose, Lovns Sø, Rebild Bakker og Vrangbækdalen syd for Frederikshavn.