Morgensang grundlovssikret

Der har været rejst kritisk af, at lærere i folkeskolen i Viborg synger morgensang med eleverne i de yngste klasser.

Fra humanistisk hold mener man, at der ikke må være "den form for religiøsitet" i skolerne. Her skal i stedet for praktiseres "ikke-tro" og "ikke-religiøsitet", så man ønsker den gode tradition med morgensang standset. Det er fint nok, at man fra humanistisk hold rejser debatten. Om ikke for andet, så for at andre kan få sat tankerne i sving og blive bevidste omkring morgensangen. Ellers var morgensangen i skolerne måske forstummet af sig selv i løbet af få år af bare ligegyldighed - eller fordi mange skoleinspektører, lærere og skolebestyrelsesmedlemmer rundt i landet frygter for at støde nogen. Kristendemokraterne finder ikke, at man skal være fanatiske "ikke-religiøse" eller "ikke-kristne" i skolerne. Tværtimod. Her skal være plads til morgensangen og et Fadervor på skoler, hvor man har dén tradition, og hvor man finder det naturligt. I Danmark har vi religionsfrihed, men det betyder ikke, at vi har religions- eller troslighed. I grundlovens paragraf 4 står der "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten." Det betyder at morgensang med et evangelisk-luthersk indhold billiges af staten. Havde undervisningsministeren - som der fra humanistisk hold var klaget til - givet klagen medhold, så havde han faktisk forbrudt sig mod grundloven. Heldigvis har ministeren svaret, at det må afgøres lokalt. I KD kunne vi ønske, at langt flere fulgte eksemplet fra Houlkærskolen ved Viborg og indførte morgensang med et Fadervor for at markere den 1000-årige tradition, det danske samfund er bygget på - og for at fortælle, at vi har religionsfrihed, men at ikke alt er lige godt eller lige meget.