Socialforsorg

Morgenvækning til arbejdsløse

En gruppe kontanthjælpsmodtagere får hjælp til at opnå stabilitet og struktur i hverdagen

BRØNDERSLEV:Arbejdsmarkedscentret i Brønderslev søsætter et nyt projekt målrettet kontanthjælpsmodtagere. Projektet omfatter blandt andet telefonisk morgenvækning og hjælp til hverdagens gøremål som indkøb, rengøring og hygiejne. Men der er vel at mærke tale om hjælp til selvhjælp. - Vi har efterhånden bragt antallet af kontanthjælpsmodtagere så langt ned, at dem der er tilbage alle har problemer ud over ledighed, oplyser lederen af Arbejdsmarkedscenteret, Hans Jørgen Vakili i en pressemeddelelse. - Mange ønsker at komme ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet, men de har ikke den nødvendige struktur og selvdiciplin til at passe et arbejde. Virksomhederne kræver stabilitet, når de ansætter, og selvom borgeren kan være god arbejdskraft, kan dette måske lige være barrieren, tilføjer lederen. Planen er, at kontanthjælpsmodtagerne i projektet skal have hjælp til almindelige hverdags aktiviteter. Hans Jørgen Vakili Jensen understreger, at det er hjælp til selvhjælp, og at medarbejderne på Arbejdsmarkedscentret ikke ”tager over” for den ledige. Han betegner medarbejdernes rolle som en konsulentrolle, hvor de hjælper borgeren med at få styr på livet og tilværelsen. - Der er mange - ofte små barrierer for andre - der afgør, hvordan dagen bliver for vores borgere. Og kan vi hjælpe med at fjerne nogle af dem, så har vi gjort det godt. Medarbejderen skal i høj grad støtte op om borgerens egen plan. - Langt hovedparten har et ønske om deltagelse i samfundslivet, og arbejde er et godt skridt i den rigtige retning, mener Hans Jørgen Vakili. Brønderslev Kommune er gået fra at have 500 på kontanthjælp i 2005 til 330 i 2006. Opsvinget har betydet, at de bedst fungerende er kommet i arbejde. - Derfor har vi nu en gruppe af ledige, hvor vi må tilpasse indsatsen til vores målgruppe. Det er Hans Jørgen Vakili Jensens håb, at virksomheder og borgere vil benytte sig af tilbuddet. Foreløbigt kører projektet året ud på forsøgsbasis.