Mors

Mors mindre kriminel end Thy

Efter statistikken er Limfjordsøen det mest fredelige sted

Tallene i statistikken for anmeldte forbrydelser i Thisted og Morsø kommuner viser, at morsingboerne trods mange myter holder sig i den lave ende af kriminaliteten set i forhold til indbyggertal. For eksempel er der tre gange så mange overtrædelser af loven om euforiserende stoffer i Thisted Kommune som på Mors. Og befolkningstallet er kun omkring dobbelt så stort. Statistikken viser dog også, at for de øvrige former for kriminalitet er forskellen mere i retning af det dobbelte i Thy og dermed passende med befolkningstallets forskel. Borgmester Lauge Larsen (S) fra Morsø Kommune siger, at alt andet lige så mener han, at begge kommuner er ganske fredelige steder at bo, og at de mere alvorlige forbrydelser foregår inden for specielle grupper af befolkningen og ikke er noget, der berører mere almindelige borgere i kommunen.