Mors på barrikaderne

Morsingboerne vil kæmpe for at bevare deres sygehus

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ministre blander sig for meget, siger formanden for de nordjyske kommuner, borgmester Egon Pleidrup (S) fra Mors. Han foreslår, at en gruppe uafhængige eksperter bør analysere udviklingen i det kommunale selvstyre og komme med forslag til, hvordan selvstyret kan styrkes. Arkivfoto

Ganske vist er den røde hårfarve ikke ægte. Men kuløren passer glimrende til det humør, Hanne Haaning er i lige nu. Hun er rødglødende. Hanne Haaning er formand Bevaringsforeningen for Sygehus Nord, Nykøbing-afdelingen. Det, der i gamle dage slet og ret hed Nykøbing Sygehus. Nu truer den nye nordjyske region med helt at udradere de sidste rester af sygehuset. - Os her på øen bliver ikke regnet for noget som helst i Region Nordjylland. De vil gerne have vores skattekroner, men samtidig fjerner de alle vore offentlige institutioner én efter én. I forvejen har vi mistet både retten, skatteinstitutionen og fiskerikontrollen. Det næste bliver vel gymnasiet, udbryder hun harmdirrende. I en halv snes år har Hanne Haaning stået i spidsen for morsingboernes kamp for at bevare øens sygehus. For blot tre år siden formåede hun at mobilisere op mod 10.000 morsingboer til at slå ring om sygehuset for at bevare det akutte medicinske beredskab. Men som så ofte før trak Hanne Haaning og hendes kampfæller det korteste strå. Den akutte medicin blev flyttet til Thisted, og siden 2004 har der blot været planlagt dagbehandling tilbage i Nykøbing. På trods af, at de tidligere kampe er blevet tabt, er Hanne Haaning klar til at trække i kampuniformen endnu en gang. - I flere omgange er der skåret ned på sygehusaktiviteterne her i Nykøbing, uden at vi nogensinde har set dokumentation for, at der er sparet noget ved det. Nu er det en regulær dødskamp for sygehuset, og denne gang slipper myndighederne ikke for at fremlægge dokumentation både til os og i al offentlighed, og vi har kvalificerede folk, som kan hjælpe os med at dissekere tallene. Hanne Haaning er på forhånd overbevist om, at den nordjyske region får mere end svært ved at dokumentere, at der kan spares ret meget ved at lukke sygehuset i Nykøbing. Desuden vil Hanne Haaning og hendes kampfæller forlange, at regionen laver et alternativt regnestykke, som indebærer, at aktiviteterne i Nykøbing snarere bliver udvidet. - Nykøbing Sygehus har altid været effektiv og benyttet sig af den mest moderne teknologi. For eksempel var sygehuset det første, der indførte telemedicin. Men det er jo altid lettere at falde over de små sygehuse end de store, når der skal spares, konstaterer hun. Siden den sidste kamp for sygehuset - det er tre år siden - har bevarelsesforeningen kørt på vågeplus. Men nu har Hanne Haaning indkaldt bestyrelsen, for nu skal der kæmpes. Det, der for alvor tændte lunten hos Hanne Haaning, var da sygehusets chef, Kurt Nielsen, forleden i det lokale Morsø Folkeblad fremlagde planer om at flytte resterne af sygehuset i Nykøbing til Thisted, hvor hovedafdelingen i forvejen ligger. Flytningen kræver, at der bliver bygget om og til i Thisted. - Lige siden jeg traf sygehuschefen første gang ved en reception, har det anet mig, at han ikke er venligsindet over for os. Hvis morsingboerne endnu en gang lider nederlag, har Hanne Haaning et trumfkort i baghånden. - Vi har i tidens løb støttet sygehuset med mange pengegaver, der er anvendt til forskelligt udstyr. Blandt andet endoskopiudstyr til mave- og tarmundersøgelser. Det vil vi i hvert fald have tilbage, hvis det ender med, at sygehuset i Nykøbing bliver lukket helt. Den vrede og de frustrationer, som Hanne Haaning lægger for dagen, er ifølge Morsøs borgmester Egon Pleidrup (S) meget kendetegnede for de 22.000 beboere på Limfjordsøen, når det gælder sygehusets fremtid. - Vi står i et vadested, hvor vi skal forsøge at sælge Aalborg og Nordjylland til morsingboerne. Men en lukning af sygehuset bliver betragtet som en voldsom provokation, som gør det langt sværere at affinde sig med, at de er en del af Region Nordjylland, siger han. Egon Pleidrup og med ham flertallet af morsingboerne ville hellere have været med i den midtjyske region, som hovedparten af Viborg Amt bliver en del af. - For tre år siden blev sygehusstrukturen i Viborg Amt ændret drastisk, hvilket blandt andet betød, at sygehuset i Nykøbing mistede sine sidste akutte funktioner. Derfor vil morsingboerne sige, at de har ydet deres del til effektivisering af sygehusvæsenet. Borgmesteren forudser, at mange morsingboer i ren og skær protest vil vælge Viborg og Århus fremfor Aalborg, når de har brug for specialbehandling på et større sygehus. - Dermed vil der jo ikke være en krone sparet ved at nedlægge de sidste sygehusfunktioner i Nykøbing. Tværtimod bliver det dyrere, fordi regionen skal betale for behandlingen i andre regioner. Efter Egon Pleidrups opfattelse vil det være en politisk dumhed af rang at lukke sygehuset i Nykøbing. - Det dur ganske enkelt ikke at pille ved sygehusene i regionens grænseområder. Så siver patienterne til andre regioner. Jeg er enig i, at vi skal have et stort, stærkt universitetshospital i Aalborg, og det kan blive nødvendigt at nedlægge nogle små sygehuse. Men det må da være mere oplagt at kigge på dem, der ligger tættest på det store sygehus i Aalborg, forslår han. Blandt de sygehuse, Egon Pleidrup har i tankerne, er Brovst, Dronninglund og Terndrup. De to førstnævnte er afdelinger af Aalborg Sygehus, mens Terndrup hører til hos Sygehus Himmerland. Ligesom Hanne Haaning sætter Egon Pleidrup et stort spørgsmålstegn ved, om der i virkeligheden kan spares noget ved at lukke sygehuset i Nykøbing. - Jeg har aldrig set dokumentation for, at der kan spares millioner af kroner ved at lukke i Nykøbing. Den forventede gevinst holder ganske enkelt ikke i tilfældet Thy-Mors. Derimod påpeger borgmesteren, at der er et trecifret millionbeløb at hente, hvis den nordjyske region formår at holde sine patienter ”hjemme” på egne sygehuse. I fjor havde Nordjyllands Amt en nettoudgift på en lille halv milliard til nordjyder, der blev behandlet på privathospital eller i andre amter. - For mig at se er det her, den helt store udfordring ligger, siger Pleidrup.