EMNER

Mors som forsøgsområde

Hele øen bør med i forsøg, mener MF'er

Den danske svineproduktion skal i fremtiden samles i agroindustrielle zoner, hvor svinefarmene generer mindst muligt. Det foreslår Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen. Og partifællen Ole Vagn Christensen - valgt i Thy og på Mors - følger op med et forslag om, at Mors skal gøres til et forsøgsområde for den nye måde at indrette svineproduktionen på. Ikke alene har Mors allerede en stor koncentration af svinefarme. Limfjordsøen er også hjemsted for i hvert fald én virksomhed, som arbejder med at udnytte restprodukter fra svineproduktionen - nemlig Grain Maskinservice i Bjergby, som sammen med Cimbria er i gang med at udvikle en løsning, så tørstofferne fra biogas kan bruges. Et af elementerne i Socialdemokraternes forslag er, at svineproduktionen i løbet af en årrække ikke må belaste miljøet. Det vil sætte gang i en teknologiudvikling, som er nødvendig for at både lugt og forurening kan elimineres fra produktionen. Langs motorveje Forslaget, som blev omtalt i avisen lørdag, peger på områder langs motorveje som nogle af de steder, hvor store svinefarme bør placeres i fremtiden. Men det diskvalificerer hverken Thy eller Mors, at der ikke er motorveje i denne del af landet, mener Ole Vagn Christensen. - En placering langs motorvejene er kun en af mulighederne. Det kan også være ved motortrafikveje, trafikknudepunkter eller havne, siger han. Ole Vagn Christensen har ikke én bestemt placering på Mors i tankerne: - Der er ikke tale om, at de eksisterende svinefarme skal flytte, og jeg vil slet ikke ind i, præcis hvor de i fremtiden skal placeres. Det behøver ikke nødvendigvis være ét sted. Men jeg mener, at det vil være klogt med et forsøgsområde, hvor de nye teknologier kan demonstreres, siger han.