Farligt for børn og gamle: Kviksand ved Dragstrup Vig

Motionsløber og beboer kalder det uansvarligt, at markvand løber direkte over stranden ved Tæbring. Landmand svarer, at det må og kan han ikke gøre noget ved

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Galleri - Tryk og se alle billederne.

TÆBRING:- Jeg løber næsten hver dag på stranden langs Dragstrup Vig. Men et sted midtpå er der gravet render med rendegraver, så vandet fra markerne kan løbe i stranden. Det er det rene kviksand!

Sådan siger Tage Pedersen, der bor i Tæbring og driver virksomheden Tempa Håndværk sammen med sin kone. Men det er som fritidsperson og motionsløber, at han er utilfreds med strandens tilstand.

Han må springe

- Nu er jeg i rimelig god form og kan springe, så jeg rammer de tørre områder. Men ældre mennesker og børn kan let synke i til knæene. Det kan da ikke være rigtigt, at landmanden skal have lov til det, når vi har offentlig adgang til vore strande. Hvis der en dag sker en ulykke, vil landmanden blive draget til ansvar, siger Tage Pedersen.

Det er strandstykket vest for Tæbring by langs med Præstegårdsvej og ud til feriekolonien Susvind, det drejer sig om. Tage Pedersen mener, at drænvandet fra lavvandsområdet bør lægges i rør, som det er tilfældet ved passagen tværs over Præstegårdsvej.

Vandet skal ledes væk

Tage Pedersen sigter til Evald Overgaard som den landmand, der ikke vil høre tale om rørlægning. Men det pågældende stykke strandeng er faktisk ikke hans, siger Evald Overgaard. Det ejes af to andre lodsejere på hver sin side af vandløbet. Men Evald Overgaard vil godt kommentere sagen, da en stor del af markarealet, som drænes, tilhører ham.

Landmand Evald Overgaard mener, at åbent vandløb er den eneste tilladte form for afvanding på stedet. Privat foto

Landmand Evald Overgaard mener, at åbent vandløb er den eneste tilladte form for afvanding på stedet. Privat foto

- Jeg kan ikke holde vandet inde. Det skal jo løbe i stranden. Og vandstanden er stigende i disse år, og det kan vi ikke gøre noget ved bortset fra at sørge for, at det kan løbe væk. Men når vi har vestenvind, og det samtidig er højvande, trænger fjordvandet op og løber i røret under vejen. Så bliver røret dækket til, siger Evald Overgaard.

Tørskoet løb er umuligt

Han tilføjer, at klageren efter hans opfattelse har en fejlagtig opfattelse af naturkræfterne.

- Han vil have, at man skal kunne løbe tørskoet på stranden året rundt. Han burde vide, at det er umuligt efter at have boet her så mange år, siger Evald Overgaard.

Han henviser til, at Morsø Kommunes miljøfolk har afvist Tage Pedersens klager.

- Vi må ikke rørlægge. Det er habitatområde under miljøstyrelsen. Strengt taget må vi slet ikke grave i det, siger Evald Overgaard.

Strandbeskyttelse bremser rør

Morsø Kommune vil ikke udtale sig til citat om spørgsmålet, men en medarbejder, der ikke har haft med sagen at gøre, siger, at hvis der er tale om et privat vandløb, kan der søges tilladelse til at rørlægge under visse forudsætninger. Omvendt vil reglerne om strandbeskyttelse gøre det vanskeligt at opnå tilladelse til permanente, faste anlæg som rørføring. I disse år er tendensen snarere, at rørledninger på kysterne bliver fjernet og erstattet af åbne vandløb.