Kæmpe forskel i valgdeltagelse i to nabokommuner: Én ting er helt afgørende

Det har enorm betydning for stemmeprocenten ved valg til ældre-/seniorråd, at valget afholdes sammen med kommunalvalget

Valg til seniorrådet i Morsø Kommune i 2017 - her er det afstemningsstedet i Karby. Arkivfoto: Diana Holm

Valg til seniorrådet i Morsø Kommune i 2017 - her er det afstemningsstedet i Karby. Arkivfoto: Diana Holm

THY-MORS:På Mors stemte to ud af tre ældre borgere ved det seneste valg til kommunens seniorråd. I Thisted Kommune var det kun lidt over hver tredje af de ældre borgere, der deltog i valget.

Den enorme forskel på stemmeprocenten i de to nabokommuner skyldes især én ting, nemlig den måde valget afvikles på. I Morsø Kommune gik man i 2017 over til at afvikle valget som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsvalget, så de ældre borgere, der mødte op for at stemme på et af de 18 valgsteder, simpelthen fik udleveret en ekstra stemmeseddel, hvor de kunne sætte kryds ved en kandidat til seniorrådet.

I Thisted Kommune foregår valget til ældre-/seniorrådet som en kombination af et digitalt og et brevstemme-valg. Valgmaterialet sendes digitalt til vælgere tilmeldt digital post, og vælgerne stemmer digitalt. For vælgere, der er fritaget digital post, tilsendes materialet med post, og vælgerne skal brevstemme.

I begge tilfælde skal Thisted Kommune have stemmesedlen retur senest 16. november.

I Morsø Kommune er der stor tilfredshed med, at kommunalbestyrelsen i 2017 besluttede at overgå fra brevstemmevalg til fremmødevalg.

- Det har været en stor succes, idet valgdeltagelsen steg med knap 15 procentpoint fra 2013 til 2017, fremhæver Pia Thybo, specialist i Morsø Kommunes sekretariat.

Grafik:

Samtidig sparer kommunen både penge og tid på den ændrede procedure.

- Vi har en væsentlig økonomisk besparelse, som primært er porto til udsendelse af brevstemmemateriale og bagefter returporto for de udfyldte stemmesedler, oplyser Pia Thybo med henvisning til de udgifter, kommunen havde i forbindelse med at afholde brevstemmevalg. Hun fortsætter:

- Rent administrativt er det også en meget stor lettelse, da vi ved brevstemmevalg skulle afsætte bemanding på to-tre personer i cirka to uger til pakning af materiale og derudover registrering af returnerede stemmer.

Udgifterne ved at afholde valget som fremmødevalg består primært af diæter til 34 valgstyrere og derudover forplejning på valgdagen.

Prisen var afgørende

Mens stemmeprocenten ved valget til seniorrådet på Mors altså steg fra 52,7 i 2013 til 67,6 i 2017, så gik det faktisk den modsatte vej i Thisted Kommune, hvor stemmeprocenten ved valget til ældre-/seniorrådet faldt fra 49 i 2013 til kun 38,64 procent i 2017.

Medlemmerne af ældre-/seniorrådet i Thisted Kommune forsøgte sidste år at sætte fokus på, hvordan man kan hæve valgdeltagelsen til rådet i Thisted Kommune. Forvaltningen skitserede derfor fire forskellige muligheder for afholdelse af valget. Vurderingen lød, at det ville koste Thisted Kommune 800.000 kroner at afholde valget som fremmødevalg. Heraf alene 300.000 kroner til indkøb af stemmebokse og stemmekasser.

Ikke desto mindre anbefalede et flertal i ældre-/seniorrådet, at valget i år skulle afholdes som fremmødevalg.

Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid på et møde i august 2020 at holde fast i modellen fra 2017, bortset fra at man skulle have mulighed for at aflevere brevstemmer på selve valgdagen.

I starten af 2021 blev sagen imidlertid taget op igen, da det viste sig, at ældre-/seniorrådet havde svært ved at bemande stemmeurnerne på valgstederne. Rådet anbefalede derfor udelukkende at afholde valget digitalt og som brevstemmevalg, og det blev i februar vedtaget af kommunalbestyrelsen.

KANDIDATER TIL ÆLDRE-/SENIORRÅDET THISTED

Borgere, der bor i den nordlige del af Thisted Kommune kan stemme på følgende kandidater:

Else Rasmussen, Nors

Bente Homann, Klitmøller

Eskild Boeskov, Thisted

Ole Christensen, Nors

Bodil Marie Fodgaard, Thisted

Anette Bjørndal, Sennels

Henning Bøjer, Thisted

Ingrid Bang Jensby Holst, Thisted

Erik Jespersen, Thisted

Jens Otto Nystrup, Nors

Kristian Bro, Thisted

I den sydlige del af kommunen, fra og med Hundborg og Sundby og nedefter, kan man stemme på følgende kandidater:

Carl Chr. Larsen, Hurup

Irene Pedersen, Vilsund

Ketty Sørensen, Vestervig

Dan Skovgaard, Hurup

Ellen Gudmundsen, Vestervig

Susanne Kloster, Hundborg

Lea Houmøller, Thisted

- Helt hen i vejret

En af dem, der gerne ser, at afstemningsformen i Thisted Kommune bliver ændret til fremmødevalg, er Ole Christensen, medlem af det nuværende ældre-/seniorråd i Thisted Kommune og kandidat til det kommende.

- Det har jeg arbejdet meget på, men vi kom ikke igennem med det, fordi forvaltningen kom med en indstilling, der sagde det ville koste 800.000 kroner at lave sådan en afstemning. Det er helt hen i vejret, mener han.

Ole Christensen mener fortsat, at valgformen til ældre-/seniorrådet fremadrettet bør ændres i Thisted Kommune.

- Det ville helt sikkert få stemmeprocenten op, og jeg mener, at fremmødevalg er den mest demokratiske måde at stemme på, siger han.

KANDIDATER TIL SENIORRÅDSVALGET MORSØ

Arne Lauridsen, Øster Jølby

Erik Fuglsang, Nykøbing

Eva Haidarz Welling, Mollerup

Hanne Haaning, Erslev

Johanne Roesen, Vejerslev

Kirsten E. F. Nielsen, Sdr. Dråby

Niels Dahlgaard, Vodstrup

Poul Olsen, Nykøbing

Sten Erhardsen, Nykøbing

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden